Laatste nieuws:
Een kwaliteitsvolle woning voor iedereen

Een kwaliteitsvolle woning voor iedereen

Het is belangrijk dat iedereen in een goede, veilige en kwaliteitsvolle woning kan verblijven. De normen voor de bepaling van de woningkwaliteit in Vlaanderen worden vastgelegd in de Vlaamse wooncode.

Vlaamse normen

Wanneer je eigenaar bent van een woning, moet je ervoor zorgen dat deze voldoet aan de Vlaamse normen. Het zijn minimale vereisten op gebied van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Voor huurwoningen zal ook de eigenaar instaan voor de garantie op deze kwaliteitsnormen.

Onderzoek aanvragen

Een huurder kan steeds bij de huisvestingsambtenaar een onderzoek aanvragen naar de woningkwaliteit. Tijdens het onderzoek ter plaatse beoordeelt de onderzoeker de kwaliteit en zal daarbij vooral letten op enkele belangrijke aandachtspunten zoals: stabiliteit van de woning, de technische installaties, vochtschade, risico op CO-vergiftiging, voldoende mogelijkheden tot verluchting en zoveel meer.

Aan de hand van de verschillende gebreken en de ernst van de gebreken kunnen er strafpunten gegeven worden aan de woning. Bij het toekennen van voldoende strafpunten wordt de procedure ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid opgestart.

Opgelet: als huurder krijg je niet rechtstreeks voorrang op de toewijzing van een sociale woning als je huidige huurwoning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden.

Voor verdere informatie over de procedure en het aanvragen van een woningkwaliteitsonderzoek kan je terecht bij de huisvestingsambtenaar.

Meer info
Woonloket – 03 690 46 13 – woonloket@wuustwezel.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook16
Facebook
Twitter
Visit Us