Laatste nieuws:
Een krachtig relancebeleid voor Essen

Een krachtig relancebeleid voor Essen

Gemeenteraad geeft goedkeuring aan aanpassing van het meerjarenplan

De coronacrisis hakt er zwaar in. Ook in de financiën van de gemeentes. Maar dankzij het robuuste beleid van de voorbije jaren kunnen de gemeentefinanciën van Essen tegen een stootje en kan Essen blijven investeren!

Investeringen voor een propere, veilige en welvarede gemeenteEen goed sociaal vangnet is zo belangrijk!

Helmut Jaspers (sp.a-JijMaaktEssen, schepen van leefmilieu en cultuur): “Ook in deze moeilijke tijden laten we niemand los. We investeren in het Essense verenigingsleven en in een duurzame, groene en leefbare gemeente. Als corona ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoe belangrijk een goed sociaal vangnet is en dat mensen moeten kunnen ‘ontsnappen’ in een natuurrijke omgeving.” De CD&V- en sp.a-meerderheid kiest ervoor om in deze omstandigheden een duidelijk en krachtig relancebeleid te voeren! Zo geraken we eerder uit de crisis en komen we er sterker uit! We leren van corona en zetten in op mensen en op infrastructuur. Dat zorgt ervoor dat het ook in de toekomst goed wonen is in Essen: een rustige en groene gemeente, met moderne voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn!

We zullennog efficiënter met de middelen moeten omspringen

Dirk Konings (CD&V, schepen van financiën): “We zullen de nadruk leggen op de uitvoering van het meerjarenplan. Door het onverwacht verlies aan inkomsten zullen we nog efficiënter met onze middelen moeten omspringen om tegen 2025 onze doelstellingen te halen.”

De gemeenteraad keurde het budget goed voor de volgende jaren, met daarin alvast de volgende beslissingen:

– de grote investeringen voor verkeersveiligheid en riolering blijven lopen, met in 2021 twee grote werven: Over d’Aa en Kammenstraat;
– we ondersteunen Kempens Landschap in de verwerving van het Redemptoristenklooster en -kerk op de Rouwmoer. Een nieuwe baken voor het toeristische Essen!
– in het gemeentehuis zullen ook de diensten van Zorg en Welzijn (OCMW) gehuisvest worden wat zorgt voor een nog meer klantvriendelijke dienstverlening;
– we zetten in op straathoekwerk, zodat we gezamenlijk problemen kunnen counteren;
– met een vooruitstrevend bosbeheer;
– samen met Klina investeren we in het Zorgpunt. Klina komt naar Essen in plaats van dat Essenaren telkens naar Brasschaat moeten;
– in het Lokaal Dienstencentrum wordt airco voorzien, zodat het gebouw bestand is tegen de hittegolven;
– het fietspaden- en het voetpadenplan worden verder uitgerold, zodat her en der het openbaar domein fel verbetert;
– we bereiden de bouw voor van een slimme multifunctionele cultuurzaal, ten dienste van het mooie Essense verenigingsleven;
– we leggen een “groene vinger” aan vanuit de Kerkstraat richting Heikantstraat en het Beekdal op Wildert maken we nog mooier. Groene rustpunten waar Essenaren kunnen komen verpozen.

Facebook18
Facebook
Twitter