Laatste nieuws:

Drugsvangsten in Brasschaat

Vrijdagavond, 22 april, vond in Brasschaat een gecoördineerde multidisciplinaire controle plaats in acht handelszaken op de Bredabaan en de Kapelsesteenweg. De controle kwam er op vraag van de Lokale Politie Brasschaat en kadert in de bestuurlijke aanpak tegen drugs. De multidisciplinaire actie werd ondersteund door het ARIEC Antwerpen (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) van de Federale Politie. Het vond plaats in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.

Stijging in gebruik van Snus1 en andere tabaksproducten

De lokale politie zette de actie op touw. Dit na de vaststelling dat er een stijging was in het bezit en gebruik van snus1 en andere tabaksproducten bij de lokale jeugd. De actie kadert binnen de prioriteiten drugs en overlast van het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025 van de politiezone Brasschaat.

Controle op naleven regelgeving

Het doel was na te gaan of de acht betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen. Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de gemeentelijke diensten van Brasschaat, het FAVV, de Douane, de RSZ, de RVA, de Lokale Politie Brasschaat, de Lokale Politie Antwerpen en het ARIEC Antwerpen.

Verschillende inbreuken aangetroffen

De controlediensten stelden verschillende inbreuken betreffende hygiëne en voedselveiligheid, tewerkstelling, vergunningsplicht, stedenbouwkundige regelgeving en afvalverwerking. Er waren inbeslagnames door de douanediensten voor omzeilen van accijnzen. De Lokale Politie Brasschaat deed verschillende inbeslagnames van cannabis en producten die het gebruik faciliteren zoals grinders en tabaksblaadjes.

Ook cocaïne aangetroffen

Afgelopen zaterdag, 23 april 2022, hield het projectteam drugs en overlast van de lokale politie Brasschaat, een actie in het kader van het zonaal veiligheidsplan. Dit in samenwerking met de dienst hondensteun van de federale politie. Zij controleerden een voertuig waarin, door de drughond, 19 knijpzakjes cocaïne werden aangetroffen in een verstopplaats in het voertuig en een bedrag van 905 euro. De man, 48 jaar en afkomstig uit Dilbeek, werd gearresteerd. De collega’s van de politiezone Dilbeek voerden een huiszoeking uit op het adres van de man, waar nog eens 550 euro in beslag kon genomen worden.

Ruim 17.000 euro

Door verder onderzoek kon ook de vermoedelijke bovendealer geïdentificeerd worden, een man van 25 jaar uit Rumst. Tijdens de huiszoeking op diens adres, met de steun van het Snelle Respons Team van de politiezone Antwerpen, werd 23 gram cocaïne aangetroffen, een precisieweegschaal, verpakkingsmateriaal en een bedrag van 17.140 euro.

Beide mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

MLH

Foto: Pixabay