Laatste nieuws:
Droomverbinding wordt realiteit

Droomverbinding wordt realiteit

Al jaren droomt het gemeentebestuur van een veilig fietspad tussen de dorpen Wuustwezel en Gooreind. Nu is het zover en kan iedereen genieten van een recreatief wandel- en fietspad tussen Beersgat en het domein van de Zusters Franciscanessen.

Aankoop 86ha bos door ANB

De Bredabaan tussen Gooreind en Wuustwezel is een drukke gewestweg en niet ideaal voor fietsers en wandelaars. Daarom zocht het gemeentebestuur al jaren naar een veilige en recreatieve fietsverbinding tussen de twee dorpen. De aankoop van 86ha bos door ANB begin 2017 bracht deze droom plots dichterbij.

Fietspad in porfierzand

Oktober 2018 startte aannemer Green Road nv uit Wichelen met de aanleg van het fietspad in porfierzand (dit is een waterdoorlatend kiezelachtig zand). Het fietspad is drie meter breed en loopt van Beersgat door de bossen tot aan de Bredabaan, net voor de Huikvenweg. Zie tracé op kaartje. Het fietspad heeft geen verlichting. Deze werken kostten het gemeentebestuur € 160.000,-.

Missing link

Het uiteindelijk doel is om dit fietspad in de toekomst door te trekken tot aan het domein Zusters Franciscanessen. Hiervoor moeten nog wel onteigeningen gebeuren. Aan het domein Zusters Franciscanessen kan dan veilig worden aangesloten op de bestaande fietspaden van de Bredabaan. Het Vlaams Gewest voorziet hier ook in de vernieuwing van de middengeleider in het voorjaar van 2019.

Meer info
Openbare werken – 03 690 46 21 – openbarewerken@wuustwezel.be

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

Facebook22
Facebook
Twitter
Visit Us