Laatste nieuws:
Droogteplan gemeente Kalmthout vult hemelwaterplan aan met concrete acties

Droogteplan gemeente Kalmthout vult hemelwaterplan aan met concrete acties

De gemeenteraad van Kalmthout keurde op 27 februari het droogteplan goed. “Dat plan vult het hemelwaterplan aan dat we vorig jaar opstelden”, zegt Silke Lathouwers, schepen voor milieu. “Met die twee plannen zetten we in op een aantal concrete acties om beter om te gaan met regenwater. Zowel bij teveel als bij te weinig water.”

Water lokaal houden

“Periodes van droogte zullen in de toekomst meer en meer voorkomen”, gaat Lathouwers verder. “De gevolgen daarvan zijn in eerste instantie merkbaar in natuur- en landbouwgebieden, omdat die (nog) niet voorzien zijn op extreme weersomstandigheden. We moeten ervoor zorgen dat meer water lokaal gehouden wordt.”

Drie algemene thema’s

Jan Oerlemans, schepen voor openbare werken, vult aan: “In het droogteplan focussen we ons op drie algemene thema’s. Dat zijn grondwaterwinningen en bronbemalingen, ontharding, hergebruik en infiltratie en groen-blauwe dooradering. Zo maken we nu bv. werk van ontharding in de Jubilélaan en omgeving. En in de zomer wordt een groot bufferbekken achter het OCMW aangelegd. Zo willen we er, samen met de Kalmthoutenaar, voor zorgen dat water ter plaatse infiltreert en dat er zo weinig mogelijk wegvloeit.”

Specifieke maatregelen

“Daarnaast worden er ook specifieke maatregelen tegen verdroging uitgewerkt voor landbouwgebieden, natuurgebieden en bebouwde gebieden. Dat komt de natuur en de leefbaarheid van Kalmthout ten goede. En door sluizen in waterlopen slimmer te gebruiken, blijven een aantal gebieden natter”, besluit Silke Lathouwers.

Je vindt het hemelwater- en het droogteplan op www.kalmthout.be/hemelwaterdroogteplan.

INFO: openbare.werken@kalmthout.be, www.kalmthout.be/hemelwaterdroogteplan

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen