Laatste nieuws:
Dronken op de fiets = intrekking van het rijbewijs

Dronken op de fiets = intrekking van het rijbewijs?

Stel dat u een glaasje op hebt en …
u rijdt met de fiets…
u bestuurt een voertuig…
u bestuurt een rijdier op de openbare weg.

Let dan op, want u loopt niet enkel het risico op een boete, maar eventueel ook (afhankelijk van de beslissing van de politierechtbank) op de tijdelijke intrekking van uw rijbewijs!

Rijden of wandelen in staat van dronkenschap

Het gebeurt wel meer dat een fietser die in staat van (zelfs lichte) dronkenschap door de politie wordt gecontroleerd, hiervoor een boete krijgt EN zijn rijbewijs tijdelijk moet afgeven. En dit is niet alles, want de jurisprudentie wijst op gelijkaardige sancties die uitgesproken worden op voetgangers die zich in een dusdanige staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden, dat zij een gevaar zouden kunnen betekenen voor de openbare orde of voor de andere weggebruikers.

Intrekking van het rijbewijs zonder dat men met de wagen rijdt

De reden waarom het rijbewijs wordt ingetrokken, is preventief en wordt verantwoord door het feit dat iemand die gedronken heeft een voertuig zou kunnen besturen (waarvoor een rijbewijs nodig is) terwijl hij/zij nog steeds onder de invloed van de drank is. Die persoon zou hierdoor een gevaar voor zichzelf en voor de andere weggebruikers kunnen betekenen.

Wat zegt de wet?

Artikel 34 van Hoofdstuk V van de wegcode stelt dat …
“§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.”

Artikel 35:
“Met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.“

Drinken of fietsen… aan u de keuze

Indien u bijgevolg een glaasje teveel op hebt en u van een feestje naar huis wilt fietsen, zal het wellicht beter zijn hiervan af te zien en iemand te zoeken (die niet gedronken heeft) en die u veilig naar huis kan brengen…

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pxhere

Facebook53
Facebook
Twitter