Laatste nieuws:
Drie keer werken

Drie keer werken

25 april: parkings AC, muziekacademie en BKO onbereikbaar door werken aan het fietspad. 25 en 26 april: herstellingswerken aan Hoogboomsteenweg. 11 – 17 mei: werken aan Koningin Astridlaan.

1. Werken fietspad Antwerpsesteenweg

Door de werken aan het fietspad langs de Antwerpsesteenweg zijn de parkings van het Administratief Centrum, de muziekacademie en Buitenschoolse Kinderopvang onbereikbaar op maandag 25 april. Je kan je wagen uitzonderlijk parkeren op de parking van de voormalige feestzaal De Jachthoorn. Om de parking van de Jachthoorn op te rijden, sla je meteen rechts af als je de tunnel uitkomt. Om de parking van de Jachthoorn te verlaten, rijd je via de ventweg langs de even zijde van de Antwerpsesteenweg. De rijrichting van deze ventweg wordt tijdelijk omgedraaid. Voor de bewoners van de Lucien Bevernagestraat blijft de doorgang mogelijk via de ventweg langs de oneven zijde van de Antwerpsesteenweg.
Vanaf dinsdag 26 april zijn de parkings opnieuw bereikbaar.

Drie keer werken

2. Herstellingswerken aan Hoogboomsteenweg

Pidpa voert op 25 en 26 april herstellingswerken uit aan de Hoogboomsteenweg ter hoogte van huisnummer 124. Om het verkeer in beide richtingen te waarborgen, is er een voorrangsregeling van toepassing. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via een fietsdoorstreek op de rijbaan. De timing van deze werken is afhankelijk van weersomstandigheden.

3. Werken Koningin Astridlaan

In opdracht van Pidpa, Fluvius en Proximus worden er van 11 tot en met 17 mei nutswerken uitgevoerd aan de Koningin Astridlaan tussen de Ruyseveltslei en de Koning Albertlei. Er is eenrichtingsverkeer van toepassing voor het doorgaand verkeer richting Kapellen Centrum. Het verkeer in de andere rijrichting wordt omgeleid via de Rubensheide, Lentelaan en Ruyseveltslei. De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft mogelijk via de overkant. De timing van deze werken is afhankelijk van weeromstandigheden.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pxhere

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet