Laatste nieuws:
Drie buurtspeelpleintjes worden heringericht in 2022
Arno bij het buurtspeelpleintje tussen Etting en Schomveld

Drie buurtspeelpleintjes worden heringericht in 2022

Onze gemeente telt een 30-tal buurtspeelpleintjes. Veel van die buurtspeelpleintjes zijn aan een grondige opfrissing toe.

Inspraaktraject

“In 2022 zullen we het centrale buurtspeelpleintje in wijk Den Uil en het buurtspeelpleintje tussen Etting en Schomveld aanpakken én zal er een nieuw worden geïnstalleerd in de ‘Schilderswijk’,” vertelt jeugdschepen Arno Aerden. In samenwerking met de jeugddienst werkte jeugdschepen Aerden een plan uit om de komende jaren verschillende buurtspeelpleintjes stelselmatig aan te pakken. In 2021 richtte de gemeente Essen de buurtspeelpleintjes langs het Smeyerspad, de Voorspoedstraat en Hondsberg opnieuw in. Dit gebeurde na een inspraaktraject waarbij de buurtbewoners mee de toestellen konden kiezen.

Keuze verschillende speeltoestellen

Jeugdschepen Aerden: “Tijdens de gemeenteraadscommissie van 23 maart werd voorgesteld om de speelpleintjes van Den Uil en Etting aan te pakken. Maar ook in de zogenaamde ‘Schilderswijk’ is er een grote vraag. Daarom zal er daar een gloednieuw worden aangelegd.” In de loop van april zullen de omwonenden van de speelpleintjes een brief met een unieke code ontvangen om via het online platform ‘KiesMee’ een keuze te maken tussen verschillende speeltoestellen. Op basis van de antwoorden zal de gemeente een bestek uitschrijven waarna de gevraagde toestellen zullen worden geïnstalleerd.

AA

Facebook42
Twitter
Follow Me
Tweet