Laatste nieuws:
Dit jaar ook geen kermis in Wouw

Dit jaar ook geen kermis in Wouw

De gemeente Roosendaal heeft besloten dat ook de kermis in Wouw dit jaar niet doorgaat als gevolg van de corona-crisis.

Dit nadat eerder al is besloten om ook de Roosendaalse kermis af te blazen voor dit jaar. De risico’s zijn op dit moment te groot, zeker gezien de recente lokale en regionale corona-uitbraken. Ook het handhaven van de coronaregels is niet te garanderen onder de huidige omstandigheden. De kermisexploitanten en de lokale horeca zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit.

“Wij betreuren deze beslissing. Het is een grote domper voor de kermisliefhebbers én voor de exploitanten. Na het besluit om de Roosendaalse kermis niet door te laten gaan hebben we uitgebreid gekeken naar een haalbare kermis in Wouw. In eerste instantie zagen we de kansen positief in. Maar helaas moeten we nu besluiten om ook geen kermis te organiseren in Wouw dit jaar,” aldus evenementenwethouder Cees Lok. “Oplopende landelijke en regionale besmettingscijfers én de recente uitbraken bij de supermarkt in Wouw en in onze buurgemeente, staan het niet toe om nu dit publieksevenement te organiseren. De gezondheid en veiligheid van onze inwoners staan voor ons voorop,” vult burgemeester Han van Midden aan.

Onverantwoord

Op dit moment zijn de corona-ontwikkelingen dermate grillig dat het onverantwoord is om nu de beslissing te nemen om de kermis over een maand door te laten gaan. De cijfers nemen landelijk, regionaal en lokaal significant toe. De recente besmettingen bij de supermarkt in Wouw en in de regio West-Brabant geven aan hoe kwetsbaar we nog zijn. De belangrijkste corona-risicogroep op dit moment zijn jongeren tussen 20 en 30 jaar, mede omdat het een doelgroep is die lastig te sturen is. En dit is juist ook een belangrijke doelgroep van de kermis. De onzekerheid over bezoekersaantallen en de doorstroom van kermisbezoekers maken het onmogelijk om het kermisterrein en de ruimte daaromheen verantwoord in te richten en te kunnen handhaven. Dat dat moeilijk is bleek ook bij diverse kermissen in het land die wel zijn doorgegaan in de afgelopen weken. Al met al zijn de risico’s en de onzekerheden voor het gemeentebestuur te groot om de kermis door te laten gaan.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto:

Facebook22
Facebook
Twitter