Laatste nieuws:
Dienstencentrum Kruisbos uit de startblokken
Dienstencentrum Kruisbos uit de startblokken

Dienstencentrum Kruisbos uit de startblokken

Eind 2015 opende in Sint-Vincentius dienstencentrum Kruisbos de deuren. Het werkt nauw samen met dienstencentrum (DC) De Groten Uitleg van OCMW Kalmthout. Zo wil het mee een antwoord bieden op vragen van de Kalmthoutenaar. Centrumleider Amanda Engels: “We streven ernaar om zoveel mogelijk aanvullend te zijn.”

Al 15 jaar vergunning

Sint-Vincentius had al 15 jaar een vergunning om een dienstencentrum op te starten. Pas met de recente uitbreiding van de site is er ook echt plaats om die functie volwaardig op te nemen. Na De Groten Uitleg in 2009 is Kruisbos het tweede dienstencentrum in Kalmthout. Dat is meteen het maximum voor het aantal inwoners in onze gemeente.

DC De Groten Uitleg

Amanda: “Voor de opstart van Kruisbos overlegden we vaak met de gemeente en de medewerkers van De Groten Uitleg. Zij weten waar we aanvullend kunnen werken. Daarnaast organiseren we ook ‘meer van hetzelfde’. Zo zijn er yogalessen in De Groten Uitleg, maar dat is enkel in de voormiddag. Heel wat bezoekers gaven aan dat de namiddag hen beter uitkomt. Dus organiseren wij dezelfde sessies in de namiddag.”

Dienstencentrum Kruisbos

Danielle Bruyninckx is dienstencentrumleider bij DC De Groten Uitleg. Zij legt uit waarom OCMW Kalmthout voor de samenwerking kiest. “Ons dienstencentrum draait op volle toeren. We merken dat er nog vragen zijn waar we in ons aanbod geen antwoord op kunnen bieden. Dat bespreken we dan met DC Kruisbos. We vinden het belangrijk om alle initiatieven rond ouderenzorg op elkaar af te stemmen. En om onze ervaring te delen. Op termijn willen we ook wijkgericht werken en dan is het logisch om dat samen uit te bouwen.”

Welke activiteiten zijn er te doen?

“We werken vraaggestuurd”, gaat Amanda verder. “Dat wil zeggen dat we luisteren naar onze bezoekers en inspelen op hun noden. We starten in april bijvoorbeeld met ‘verhalen schrijven’. Ook evalueren we welk aanbod we best op welke locatie doen. Kruisbos heeft een grotere zaal, wat voor sommige activiteiten beter is.”

Gezamenlijke programmabrochure

De twee dienstencentra mikken op dezelfde mensen, maar van concurrentie is er geen sprake. Amanda: “We willen onze werking zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Zo hebben we bijvoorbeeld dezelfde gebruikersafspraken, zijn we op dezelfde momenten geopend en kosten drankjes hetzelfde. Alle activiteiten vind je in een gezamenlijke programmabrochure. Uiteindelijk maakt het niet uit waar inwoners hun activiteit vinden. In de voormiddag yoga in De Groten Uitleg, in de namiddag kantklossen in Kruisbos: zo zien we het graag. Het meest belangrijke is dat mensen vinden wat ze zoeken. En daar bouwen we iedere dag samen aan verder.”

Het aanbod van de twee dienstencentra vind je in de gezamenlijke brochure. Die vind je in de dienstencentra zelf, het gemeentehuis, de bibliotheek en op de website van Kalmthout (bij DC De Groten Uitleg).

Meer info: ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 11 60
Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook11
Facebook
Twitter
Visit Us