Laatste nieuws:
Denk mee over de toekomst van Essen

Denk mee over de toekomst van Essen

Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplan op waarin de beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar staan. De beste plannen ontstaan van onderuit en daarom nodigen we alle Essenaren uit om mee na te denken over de toekomst.

Wanneer
22 mei van 19.30 u

Info
Inspraakavond op 22 mei

Op een open inspraakavond op woensdag 22 mei geven de burgemeester en schepenen samen met De Wakkere Burger uitleg over de doelstellingen voor de komende jaren. De Wakkere Burger is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie. Via rondetafelgesprekken denken we samen na over hoe we de doelstellingen kunnen bereiken. Het zal gaan over thema’s als mobiliteit, evenementen, klimaat, ruimtelijke ordening en nog veel meer.
We hopen op jouw aanwezigheid

Draag je steentje bij in de opmaak van het meerjarenplan. Kom naar de inspraakavond en sluit je aan bij de rondetafelgesprekken. De avond staat open voor iedereen en start om 19.30 uur in GC zaal Rex. Denk mee met het bestuur om samen tot een gedragen beleidsplan te komen!
Waar

Waar: GC zaal Rex, Spoorwegstraat 11, 2910 Essen

Inkom: gratis

Telefoon: 03 670 01 56
e-mail: vrijetijd@essen.be

Organisatie: Gemeentebestuur Essen

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook15
Facebook
Twitter
Visit Us