Laatste nieuws:
Deel Maststraat en Leemstraat krijgt nieuwe bomen en voetpaden

Deel Maststraat en Leemstraat krijgt nieuwe bomen en voetpaden

De gemeente Essen bracht het straatbeeld in de wijk Heikant uitvoerig in kaart. Op een aantal plaatsen bevinden de voetpaden zich in verouderde staat. Daarom starten vanaf 1 oktober ingrijpende verbeteringswerken in de Maststraat en de Leemstraat.

Meer bepaald de oostzijde (oneven nummers) van de Maststraat tussen de Epicealaan en de supermarkt Proxy Delhaize, en het gedeelte van de Leemstraat tussen de supermarkt en de Heikantvenstraat worden nu heraangelegd.

Veiliger naar school en naar de winkel

De as Maststraat-Leemstraat zal er eind november grondig anders uitzien. Het bestuur kiest ervoor om de voetpaden volledig heraan te leggen aan de ‘oneven’ zijde. Dit is de straatkant van de school en de buurtwinkel, wat maakt dat vele schoolgaande kinderen niet onnodig de straat moeten oversteken. Ter hoogte van de school komt er eveneens een veilige groenhaag tussen het voetpad en de rijweg. De gemeente onderzocht de mogelijkheid om aan weerszijden van de straat een voetpad aan te leggen, maar daarvoor is te weinig ruimte beschikbaar. Er komen dus langs één zijde een volwaardig voetpad en comfortabele parkeerplaatsen.

Werfzone drie dagen lang volledig afgesloten

De werken zullen in totaal een zestal weken in beslag nemen. Op maandag 1 oktober start aannemer Boden met het rooien van vijftien bomen en het uitfrezen van de wortels in de Maststraat en de Leemstraat. Het gaat voornamelijk om zieke kastanjebomen. De grote inheemse eik tegenover de Hendrik Consciencelaan blijft bewaard als ankerpunt. De gerooide bomen worden aansluitend vervangen door 19 streekeigen soorten (5 eiken, 8 beuken, 1 linde en 5 Parrotia). Zo blijft het groene karakter in de buurt volop behouden. Om veiligheidsredenen wordt de werfzone in de Maststraat en de Leemstraat gedurende de eerste drie werkdagen (1 tot 3 oktober) volledig afgesloten voor alle doorgaande weggebruikers, inclusief fietsers en voetgangers. Plaatselijke bewoners behouden toegang tot hun oprit.

Heraanleg verloopt gefaseerd

Het verdere verloop van de heraanleg gebeurt in drie fasen, verspreid over een dertigtal werkdagen. Aansluitend op de rooiwerken wordt eerst het gedeelte tussen de Heikantstraat en de Heikantvenstraat vernieuwd. Vanaf 15 oktober komt het deel van de Leemstraat tussen de Heikantstraat en de supermarkt aan de beurt. De start van de laatste fase, het stuk Maststraat tussen de supermarkt en de Epicealaan, staat voor eind oktober, begin november ingepland.

Gevolgen voor het plaatselijke verkeer

Tijdens de aanleg van de nieuwe voetpaden voorziet de aannemer de nodige omleiding. Het wordt twee maanden lang niet mogelijk om te parkeren in de werfzone. De parking van de supermarkt blijft toegankelijk. Gedurende de werken is de fiets het meest aangewezen vervoermiddel. Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, parkeren best in de omliggende straten.

Voor de huisvuilophaling zijn er geen gevolgen. Aannemer Boden zal indien nodig de blauwe zakken ophalen en de afvalcontainers verzamelen, leegmaken en weer terugplaatsen aan de woningen.

Opwaardering van ruime omgeving Heikant

Met de vernieuwing van de voetpaden zet de gemeente een verdere stap in de opwaardering van de ruime schoolomgeving en de buurt van de serviceflats en WZC Sint-Michaël. Essen kiest voor een integrale aanpak in het centrum van de wijk Heikant, met de focus op groenbeheer, verkeersveiligheid en nieuwe voetpaden.

Bijgevoegd de plannen voor de heraanleg. Enkel de ingekleurde zones worden nu aangepakt.

Facebook25
Facebook
Twitter
Visit Us