Laatste nieuws:
De Week van de Begraafplaats
De Week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats, die van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni wordt gehouden, heeft dit jaar als thema ‘Verborgen tuinen van Nederland’.

Veel Nederlanders kennen begraafplaatsen alleen als een plek waar hun dierbaren een laatste rustplaats hebben gevonden. Begraafplaatsen zijn daarnaast ook een oord voor rouwverwerking, rust en overpeinzing, cultuurhistorie en natuurbeleving.

Groen op begraafplaatsen geeft rust, biedt vertroosting of treurt mee. De aanblik van een begraafplaats is vaak zeer divers: van een kerkhof met eenvoudige groenvoorziening in de vorm van een rij bomen tot een fraai aangelegd park. Maar of een begraafplaats nu groot of klein is, een lange historie kent of recent is aangelegd, in een stad of op het platteland ligt: elke begraafplaats vormt een tuin waar oude bomen, bijzondere planten, (korst)mossen, kleine zoogdieren en vogels ongestoord kunnen gedijen. Een ‘verborgen tuin’ in stad of dorp waar de bezoeker zich even kan terugtrekken voor afzondering en stilte. In Nederland zijn nog veel van dit soort plekken te ontdekken.

Voordracht en rondleiding

Op zaterdag 28 mei 2016 om 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor een korte voordracht over Begraafplaats Zegestede en haar ontwerp. Deze voordracht wordt gevolgd door een rondleiding over de begraafplaats. Tijdens deze rondleiding zal speciale aandacht worden besteed aan de landschappelijke invulling van de begraafplaats inclusief het beplantingsschema.

De voordracht vindt plaats in de aula van Begraafplaats Zegestede, Rucphensebaan 95 te Roosendaal, waar wij u vanaf 13.30 uur graag verwelkomen met een kopje koffie of thee. Wij verzoeken u vriendelijk om u van te voren aan te melden bij Patricia Mouwen van SCB Zoom – en Zegestede: 0164 – 74 54 24 of per e-mail secretariaat@zoomenzegestede.nl.

Bron en foto: Roosendaal.nieuws.nl

HH

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us