Laatste nieuws:
De verdere evolutie van de Douaneloods

De verdere evolutie van de Douaneloods

De restauratiewerken aan de Douaneloods schieten goed op. We verwachten dat deze klaar zullen zijn in oktober/november. Ondertussen voert het Kempens Landschap, de provinciale instantie die met de gemeente samenwerkt en het project begeleidt, besprekingen om er een toekomstgericht centrum in verband met transporttechnieken te maken. Een educatief- en doe-centrum waar scholen, bedrijven en gezinnen welkom zijn.

Binnenkort start de concrete planvorming om de buitenomgeving in te richten, en met de NMBS wordt gesproken over een nieuwe verbinding tussen het station en de loods. Zo creëren we met dit “spoorpark” een mooie meerwaarde voor de Essenaren.

Bron: gemeente Essen

Facebook15
Facebook
Twitter
Visit Us