Laatste nieuws:
Bestrijding eiken processierupsen
Nest eikenprocessierups

De processierupsen zijn er weer

De eikenprocessievlinder is een mooie onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.
Wat te doen als je in contact komt met de (rups)haren?

– Niet krabben of wrijven.
– Huid en ogen goed wassen of spoelen met water.

Hoe voorkomen?

– Vermijd plekken met rupsen. De gemeente probeert alle plekken aan te duiden met een rood lint waarop staat ‘pas op processierups’ en een bord.
– Bij een bezoek aan een natuurgebied kan je best de hals, armen en benen bedekken en niet op de grond zitten.

Hoe processierupsen op openbaar domein melden?

De gemeente ruimt alleen nesten op openbare domeinen op. Indien nodig kunnen bossen worden afgesloten en is de betreding op eigen risico. Geef de locatie op openbaar domein door via www.essen.be/meldingen, via omgeving@essen.be of bel naar 03/ 670 01 47.

Hoe processierupsen op privédomein bestrijden?

Op privédomein is de burger zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Hieronder een lijst met aannemers die je kan contacteren om het nest weg te halen. Je kan best de boom tijdelijk vermijden.
Lijst aannemers 2019 (pdf)

MEER INFO?

Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding wordt onmiddellijk op deze site geplaatst.

Informatiefolder eikenprocessierups

Informatiefolder processierups.pdf

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook150
Facebook
Twitter
Visit Us