Laatste nieuws:
Ingezonden brief: De Politie, je vriend. De ware kerstgedachte

De politie, je vriend. De ware kerstgedachte

Ingezonden brief

Vooreerst wens ik uitdrukkelijk te vermelden dat ik een enorm respect en uiteraard grote waardering heb voor alle hulpdiensten, inclusief de politie. Zoals de slogan het trouwens zegt, ‘De politie, je vriend’.

Maar soms heb je er eentje bij….

Het is een vaststaand feit dat bij ellende of problemen de hulpdiensten veelvuldig, terecht of niet, worden gecontacteerd, inclusief de politie. Niettegenstaande de criminaliteit heden ten dage hoogtij viert en onze politiediensten waakzaam en alert moeten zijn, is het ook een job met veel sociale contacten, waar je mensen kan helpen en hierdoor een prima imago bij de burgers kan bekomen. Maar soms kan je de tegenslag hebben er eentje tegen te komen, waarop dat ‘belangrijk’ prima imago voor een korps niet van toepassing blijkt te zijn. Compleet niet wil luisteren naar tegenargumenten, wat op zijn beurt dan weer een negatief gedrag én oordeel bij de burger veroorzaakt.

De situatie is als volgt:

Een paar dagen voor Kerst moet ik dringend naar de apotheek. Het is verschrikkelijk druk en alle zeven parkeerplaatsen zijn bezet. Ik zet mijn auto even op de rand van het voetpad waar geen voetgangers te zien zijn, zonder fietsers en/of voorbij rijdend verkeer te hinderen, pinkers aan en spring naar binnen. Enkele seconden later stopt er een politiewagen, midden op de baan, zwaailicht aan, alsof er een vreselijk ongeval en/of overval is gebeurd. Niet bepaald veilig op zo’n enorm drukke baan, maar bon. Ik zie plots dat hij naar mijn wagen gaat, ik ga direct naar buiten en vraag, wijzend op een parkeerplaats die net is vrijgekomen: ‘Zal ik mijn auto even daar zetten?’ Nee, dat hoefde niet, want ik ging gewoon een PV krijgen met een boete van (let op): € 116,-. Toen ik hem trachtte uit te leggen dat alle zeven parkeerplaatsen bezet waren en dat ik er amper enkele seconden stond, zei hij me dat ik nog blij mocht zijn, dat ik daar niet nog eens € 58,- bovenop kreeg voor het gebruik van de pinkers. Dit was dus een agent met het oprechte kerstgevoel. Waar is de tijd dat hij met opgestoken vinger zou gezegd hebben ‘haal meteen uw auto weg, volgende keer krijgt u een bekeuring!’. Maar soit !

Hanteren van twee maten

Nu zullen er veel zeggen dat ik mijn auto daar maar niet had moeten parkeren. Inderdaad ‘misschien’ volledig terecht, ware het niet dat aan de overkant op hetzelfde moment een auto aankomt, midden op het fietspad parkeert, het fietspad volledig blokkeert, pinkers aan, uitstapt en oversteekt om… naar de diezelfde apotheek te gaan, omdat weer alle zeven parkeerplaatsen bezet zijn. Waarschijnlijk kon de agent niet multi-tasken of werd het te druk met plots twee personen met identiek dezelfde overtreding en op identiek hetzelfde moment. Kan allemaal, maar ofwel bekeur je ze ALLEBEI of je laat ze ALLEBEI met een waarschuwing doorrijden. Maar nee, tegen de andere bestuurder werd kortaf gezegd: “DOORRIJDEN!” Volgens mijn bescheiden mening is dat het hanteren van twee maten, ondertussen zijn dienstwagen nog steeds de volledige baan blokkerend en aldus een veel gevaarlijker situatie creërend.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Nu moet ik hierbij toch even het woord “discriminatie” aanhalen, een uitdrukking die momenteel door veel mensen te pas en te onpas wordt gebruikt. De Dikke van Dale geeft als betekenis: “niet gelijk behandelen”. Werd ik hier dan niet gediscrimineerd? Gelijke monniken, gelijke kappen, allebei in de fout, dus allebei gelijke behandeling, maar zo verliep dat niet hier. De agent schreef ongehaast MIJN PV uit, nog steeds met de wagen midden op de drukke baan, uiteraard met zwaailichten en vertrok daarna. Zich waarschijnlijk op de borst kloppend en zichzelf toesprekend: Kijk mij eens geweldig gehandeld hebben, goed voor mijn bonnenquota! Maar, wat mijzelf betreft, spijtig genoeg niet voor zijn imago.

Het is uitermate jammer dat een agent die op deze manier handelt, afbreuk doet aan het imago van het korps. Zelf een uiterst gevaarlijke situatie creërend, zodat, mijn inziens, een les verkeersveiligheid hier best op zijn plaats zou zijn, met bovendien een cursus ‘Menselijk gedrag en sociaal handelen’

Facebook116
Facebook
Twitter
Visit Us