Laatste nieuws:
De medische kosten in de Verenigde Staten

De medische kosten in de Verenigde Staten

Elk jaar gaan duizenden Belgische toeristen op reis naar de Verenigde Staten (USA). Wat ze soms niet beseffen, is dat een medische raadpleging bij een dokter of een ziekenhuisopname er heel duur kan zijn!

Going West

Of het nu een citytrip is naar New York, Los Angeles, San Francisco of Washington DC, de ontdekking van de canyons of de grote parken van Colorado of van Californië, of nog het bezoek van de Everglades of de pretparken van Florida: de Verenigde Staten bieden een onbeperkt aantal grandioze landschappen, steden en ervaringen die men wil beleven en delen. Toch kan elke reiziger er te maken hebben met een ongeval, een infectie of een medisch probleem, hoe miniem ook. In dit geval is een medische consultatie noodzakelijk en soms zelfs een hospitalisatie. Op dat ogenblik belandt de buitenlandse toerist in een bijzondere situatie en in een systeem van medisch kostenbeheer dat volledig anders is, vergeleken met wat in België of in de landen van de Europese Unie van toepassing is en waar er bilaterale akkoorden bestaan.

De medische kosten bij Uncle Sam

-In de USA zijn de medische kosten bijzonder hoog: een kleine raadpleging bij een huisarts kost in principe zowat $80,-, maar voor een klassieke consultatie worden vaak enkele honderden dollars aangerekend.
-Zo kan een doktersbezoek gevolgd door een bloedafname gemakkelijk 800 $ kosten, een medisch onderzoek naar aanleiding van een insectenbeet meer dan $1.000,-. De kosten voor een ziekenhuisopname kan schommelen tussen enkele duizenden tot honderdduizenden dollars!
-Dit verklaart ook waarom geneesheren en hospitalen er gewoonlijk een solvabiliteitsbewijs vragen (kredietkaart, ten lastename door een verzekering, …) voordat ze een patiënt willen verzorgen.
-Het ziekenfonds zal u geen bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de bijzonder hoge medische kosten die door de Amerikaanse zorgverstrekkers of hospitalen worden gefactureerd.
-De verzekeringen die deel uitmaken van kredietkaarten bieden niet altijd een voldoende financiële waarborg om tegemoet te komen aan de zeer hoge medische kosten in de USA. Soms zijn de bijstandsprestaties beperkt of dekken ze niet alle familieleden die meereizen met de titularis van de kaart. Daarenboven zijn ze gewoonlijk enkel van kracht indien de reis met de kaart werd betaald.
-Best is dus zijn voorzorgen te nemen door een volledige reisverzekering te onderschrijven die u en uw gezin de meest optimale bescherming biedt en die een voldoende financiële tussenkomst voorziet bij medische kosten in het buitenland.
-Dergelijke reisbijstandsformule voorziet trouwens niet alleen een tussenkomst in de geneeskundige kosten, maar helpt u en de begunstigden ook in geval van repatriëring, vervroegde terugkeer, nood aan administratieve hulp, en nog veel meer.

De getuigenis van Laureen, Amerikakenner

“Als er iets is dat niet op vakantie kunt gebruiken, is dat je ziek wordt. Zeer zeker als je in Amerika bent, want de medische kosten zijn daar gigantisch. Vanwege de exorbitant hoge tarieven in Amerika, hebben de Belgische mutualiteiten hun tussenkomst in de terugbetaling van de medische kosten in de Verenigde Staten geschrapt uit hun pakket. Hou dit dus in gedachten vooraleer je vertrekt en denk eraan je voldoende aanvullend te verzekeren.”

“Omdat veel Amerikanen niet verzekerd zijn, juist vanwege die enorme kosten, moet je bij binnenkomst in een kliniek vaak meteen een bedrag betalen (meestal via kredietkaart), plus het resterende bedrag na behandeling. Dit geldt bijvoorbeeld bij een tandarts of voor een behandeling die geen opname vereist. Bewaar dus alle facuren en betaalbewijzen, zodat je ze later kunt overmaken aan je (reis)verzekeraar. Word je opgenomen in het ziekenhuis, licht dan meteen je reisverzekering in. Gezien de taalbarrière is het best dat je dat zelf doet, in plaats van het over te laten aan de medische instanties. Sla het noodnummer voor hulp in het buitenland dan ook op in je telefoon.”

“Een paar praktijkvoorbeelden van de torenhoge kosten:
– een Amerikaan die werd behandeld wegens kanker, ging naar een familiefeest in Seattle. Daar werd hij ’s avonds ziek en met spoed opgenomen. De volgende ochtend vroeg overleed hij. Rekening voor de nabestaanden voor één nacht in de spoedgevallen: $10.000!.
– een Belgische dame die met een Amerikaanse man trouwde en naar Amerika verhuisde, moest de eerste jaren maandelijks $800 ziektekostenpremie betalen om voldoende gedekt te zijn!”

“Laatste tip: indien je eerstelijnsadvies wilt op medisch vlak, maar niet meteen naar een arts wil gaan, kun je vaak heel goed terecht bij CVS Health, de grootste apotheekketen van Amerika, gevolgd door Walgreens. Ook de superstores van Walmart zijn voorzien van een grote apotheek met deskundig personeel.”

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen