Laatste nieuws:
De Essense Rode Draad

De Essense Rode Draad

Vorig jaar bestond sp.a Essen honderd jaar. Omdat een foto meer zegt dan duizend woorden, werd er besloten om een fotoboek samen te stellen over de voorbije eeuw.

Dit boek, De Essense Rode Draad, ontstond vanuit een idee en op initiatief van Roger Van Ginderen. Er staan meer dan 250 foto’s in, die een gezicht geven aan de mensen die, op de voor- of op de achtergrond, een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze beweging.

Het boek werd in oktober 2019 voorgesteld door voorzitter Jacques Peeters, die het eerste exemplaar overhandigde aan gastspreekster Inga Verhaert. De voorzitter was voor het literaire in de archieven gedoken en had enkele oude toespraken gevonden. Jokke Hennekam bracht teksten van wijlen Gino Veraart en Jacques Peeters citeerde uit toespraken van wijlen Sooi Noldus.

Dit unieke fotoboek zorgde voor veel positieve en enthousiaste reacties en is een absolute ‘must’ voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis van de Essense Socialistische Partij. Het is te bestellen bij Roger Van Ginderen en de prijs is slechts €10,-. Maak het bedrag over op rekeningnummer BE31 9730 8659 4055, ten name van Roger Van Ginderen, Sint Antoniusplein 14, 2910 Essen en vermeld je naam en adres.

Facebook16
Facebook
Twitter