De eerste eikenprocessierupsen zijn ertwerpen
De eerste eikenprocessierupsen sluipen uit de eitjes. © provincie Antwerpen

De eerste eikenprocessierupsen zijn er

Provincie Antwerpen staat klaar om gemeenten te ondersteunen bij het beheer van de eikenprocessierups en deelt 140 infoborden en 25.000 meter lint uit

Met de mooie lentezon slopen ook de eerste eikenprocessierupsen uit hun eieren. De rupsen jeuken nog niet, maar veroorzaken mogelijk lokaal overlast deze zomer. Om haar steden en gemeenten te ondersteunen bij een mens- en milieuvriendelijke aanpak van de rups, bereidde de provincie een nieuw pakket met steunmaatregelen voor.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur, verklaart de ondersteuning: “Als provincie coördineren we het beheer van de eikenprocessierups op ons grondgebied en brengen we de verspreiding in kaart. We streven hierbij naar de meest mens- en milieuvriendelijke vorm van beheer. De huidige bestrijdingsmethoden kosten veel tijd en geld en zijn dikwijls schadelijk voor de biodiversiteit. Bovendien is de rups een inheemse soort die thuishoort in onze natuur. Met de juiste aanpak kunnen we onze gezondheid en biodiversiteit beschermen en de hinder beperken. Om onze lokale besturen hierbij te ondersteunen, werkten we een pakket met steunmaatregelen uit. Zo konden lokale besturen opnieuw gratis infoborden en waarschuwingslinten bestellen. We organiseerden dit voorjaar een eerste infomoment en later dit jaar verdelen we gratis mezennestkasten. Hopelijk kunnen we zo deze zomer zorgeloos – en jeukvrij – genieten van de prachtige natuur in onze provincie.”

Verspreiding en hinder in 2020

Aan de start van het rupsenseizoen maakt provincie Antwerpen de verspreiding van vorig jaar bekend. Kathleen Verstraete, provinciaal expert, licht de trends toe: “Dankzij de gegevens die gemeenten, burgers en beheerders doorgaven via de eikenprocessierupsenkaart, krijgen we een goed beeld van de aanwezigheid en maatregelen voor de rupsen in 2020. Wie zien een vergelijkbare trend als vorige jaren, vooral gemeenten in de Noorder- en Zuiderkempen telden het grootste aantal rupsen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de regio rond Ravels, Merksplas, Turnhout, maar ook Herenthout, Olen en Westerlo bleven niet gespaard. Het zuidwesten van de provincie (regio’s Antwerpen en Mechelen) ondervinden traditioneel nog weinig hinder. Daar zagen we kleinere nesten en minder rupsen.”

De eerste eikenprocessierupsen zijn er
De eikenprocessierupsenkaart geeft het aantal lopende meter aangetaste bomenrijen en maatregelen weer die geregistreerd werden, gedeeld door de oppervlakte van de gemeente. © provincie Antwerpen

De eikenprocessierupsenkaart geeft het aantal lopende meter aangetaste bomenrijen en maatregelen weer die geregistreerd werden, gedeeld door de oppervlakte van de gemeente. © provincie Antwerpen

Van bestrijden naar beheren: natuur houdt de rupsen onder controle

“De eikenprocessierups is een inheemse soort, het is dus zeker niet de bedoeling om de rups uit te roeien”, verklaart Kathleen Verstraete, provinciaal expert eikenprocessierups. “In plaats van ze te bestrijden, willen we de rups vooral beheren op plaatsen waar ze overlast veroorzaakt voor burgers, en dit op een zo mens- en milieuvriendelijk mogelijke manier. Daarom organiseren we infosessies over alternatieve methoden om te rupsen te controleren en onderzoeken we de effectiviteit van nieuwe methoden die opduiken, of de schadelijke neveneffecten die ze soms met zich meebrengen. Denk maar aan de plastic en plakstrips die we vorig jaar in het straatbeeld zagen. Na onderzoek bleek dat in bomen zonder plastic niet meer eikenprocessierupsen aanwezig waren dan in bomen zonder plastic. In tegendeel: de plakstrips verzamelden meer nuttige vijanden van de rups dan de rupsen zelf.

Om een ecologisch beheer te stimuleren, verdeelden we eind vorig jaar meer dan 800 mezennestkasten in onze provincie. De mezen in deze kasten kunnen dit voorjaar smullen van de rupsen in hun buurt. Ook het project LIFE Eikenprocessierups waar de provincie trekker van is, focust op een ecologisch beheer, door de natuurlijke vijanden van de rups in te schakelen.”

Praktische info

· Voor veelgestelde vragen, de ondersteuning door de provincie en het meldpunt eikenprocessierupsen, zie info-eikenprocessierups.be
· Voor meer informatie over het project LIFE Eikenprocessierups kan je terecht op www.eikenprocessierups.life

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen

Facebook113
Facebook
Twitter