Laatste nieuws:
Over d'Aa ook voor fietsers afgesloten van 25 januari tot en met 16 februari

Over d’Aa ook voor fietsers afgesloten van 25 januari tot en met 16 februari

Vanaf donderdag 25 januari start de aannemer met de voorbereidende werken voor het plaatsen van betonnen kamers of overstorten .Voor de veiligheid van fietsers is het noodzakelijk om de volledige straat af te sluiten. Ondanks eerdere communicatie tijdens de bewonersvergadering en via buurtinfobrieven blijkt het nu toch noodzakelijk te zijn om Over d’Aa gedurende drie weken volledig af te sluiten, ook voor fietsers. Dat doen we om de veiligheid te garanderen van de zwakkere weggebruikers.

De werfzone aan Over d’Aa loopt momenteel van het Klaverpad tot ter hoogte van transport Schrauwen. De riolering werd over deze lengte al geplaatst en de huisaansluitingen aan de oneven zijde zijn ook klaar. De volgende stap is het plaatsen van betonnen kamers op een diepte van 4 meter diep. Deze kamers of overstorten moeten er komen om wateroverlast aan Over d’Aa te voorkomen.

Over d’Aa drie weken afgesloten, ook voor fietsers
De aannemer start met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de betonnen constructies op donderdag 25 januari. De overstorten komen op twee locaties:
Locatie 1: transportbedrijf Schrauwen ter hoogte van huisnummer 76
Locatie 2: aan het begin van de Watermolenstraat/Melkerijstraat

De werken zijn voorzien voor de periode van 25 januari tot en met 16 februari 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Wat Locatie 1 betreft is er, omwille van de veiligheid, geen doorgaand verkeer mogelijk. Ook fietsers kunnen dan niet passeren en moeten de omleiding volgen via Steenpaal en Essendonkbos. De politie zal tot aan de krokusvakantie (tot vrijdag 9 februari) aan de oversteek van Essendonk naar Essendonkbos tussen 7.45 en 8.30 uur, tussen 15.45 en 16.30 uur en op woensdagmiddag tussen 12.00 tot 12.30 uur extra begeleiding geven aan scholieren zodat zij veilig kunnen oversteken. De snelheid op de Ring wordt hier tijdelijk verlaagd naar 50 km/u. Draag a.u.b. zo veel mogelijk fluo in het verkeer.

Ter hoogte van locatie 2 blijft passerend verkeer mogelijk, behalve wanneer de graaf- en plaatsingswerken gebeuren. De werken aan locatie 2 starten aansluitend op locatie 1. De bewoners van locatie 1 en 2 worden nog apart door de aannemer op de hoogte gebracht. Na deze drie weken is er terug fietsverkeer mogelijk, maar zal er hier en daar moeten
worden afgestapt.

Fase 1 van de werken aan Over D’Aa verloopt in drie werfzones:
Werfzone 1: van het Klaverpad tot aan transport Schrauwen
Werfzone 2: van het kruispunt Watermolenstraat/Melkerijstraat tot het Klaverpad
Werfzone 3: t.h.v. transport Schrauwen tot aan het kruispunt Postbaan/Steenpaal

Na de voltooiing van elke werfzone, zal de weg een onderlaag asfalt krijgen en wordt het fiets- en voetpad vernieuwd. De toplaag asfalt komt er na de voltooiing van Fase 1.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook7
Facebook
Twitter
Visit Us