Laatste nieuws:
Cursisten renoveren hun eigen school
De cursisten elektromecanicien lassen onder andere een rek voor buizen - Copyright: CVO Vitant

Cursisten renoveren hun eigen school

Bij gebrek aan plaatsen voor werkplekleren voeren Elektromecaniciens in opleiding werken uit op de CVO Vitant campus De Masten in Kapellen – 20/22/23 maart.

Geen plek voor werkplekleren

Het lukte dit schooljaar door de coronamaatregelen niet om een bedrijf te vinden voor werkplekleren voor de zes cursisten tussen 20 jaar en 54 jaar van de opleiding Elektromecanicien bij het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Vitant. Als oplossing zet CVO Vitant de cursisten aan het werk in eigen school: een win-winsituatie.

Past perfect in de onderwijsvisie

“Het inzetten van cursisten in de uitbreiding van de campus past perfect in de onderwijsvisie van de provincie: kwaliteitsvol onderwijs met een stevige voet in de praktijk. Daarnaast investeert de provincie sterk in kwaliteitsvolle infrastructuur. Het is een goede zaak dat we kwalitatief onderwijs hiermee kunnen verbinden’’, beaamt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs.

Een win-winsituatie

CVO Vitant organiseert sinds schooljaar 2018-2019 de opleiding Elektromecanicien op Campus De Masten in Kapellen. “Deze campus is nog gedeeltelijk in opbouw’’, zegt Paul Buyens, campusdirecteur bij CVO Vitant – De Masten. “En toen we door corona dit schooljaar geen bedrijf voor werkplekleren vonden voor onze cursisten, kwamen we tot deze oplossing: een win-winsituatie want de cursisten doen een nuttige ervaring op en de campus wordt beter uitgerust.”
Onder begeleiding van de leerkrachten doen de cursisten werkervaring op. Ze voorzien elektriciteit en verlichting in praktijkruimten, installeren een rolpoort op maat, lassen een rek voor het magazijn…

Stevig stukje elektromechanica

Tijdens het werkplekleren kunnen de cursisten meteen laten zien wat ze tijdens de lessen hebben geleerd. Om de verlichting aan te leggen, werken ze bijvoorbeeld met een hoogwerker. En de rolpoort is een stevig stukje elektromechanica. “Ik vind het heel interessant om te doen, zegt cursist Abdelkarim Loukili (23). “Het is toch moeilijker dan ik dacht en heb al veel gezien wat ik nog niet wist.”

Praktijkgerichte opleiding

Bij CVO Vitant kunnen volwassenen vanaf 18 jaar een opleiding volgen om een (nieuw) beroep te leren, hun diploma secundair onderwijs te behalen of zich bij te scholen. Meer dan 6.300 volwassenen volgen les op een van de zes campussen in Kapellen, Antwerpen, Stabroek en Hoboken. www.cvovitant.be

Bron en foto: Provincie Antwerpen

Facebook21
Facebook
Twitter