Laatste nieuws:
Coronamaatregelen stap voor stap versoepeld

Coronamaatregelen stap voor stap versoepeld

Het Overlegcomité heeft woensdag enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Hoewel de druk op de ziekenhuizen hoog blijft, begint de vaccinatiecampagne zijn vruchten af te werpen. Tegelijk beseffen de beieldsmakers dat de maatregelen voor iedereen zwaar beginnen te wegen, Daarom is er een voorzichtig exitplan voorgesteld. Hieronder een overzicht.

Heropening scholen

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:
-Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
-Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
-Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.
-Examens mogen fysiek plaatsvinden.
-Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

Testing en quarantaine voor niet-essentiële reizen

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

Winkels en niet-medische contactberoepen mogen weer open

-Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.
-Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.
-Niet-medische contactberoepen – waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.
-Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

Buiten wordt meer mogelijk

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de situatie op de afdelingen intensieve zorg in de ziekenhuizen op dat moment “duurzaam verbeterd” is,

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

-Restaurants en cafés: terrassen buiten
-Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
-Pretparken
-Professionele rommel- en brocantemarkten
-De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei (onder de voorwaarde dat de situatie op de diensten intensieve zorg van de ziekenhuizen “duurzaam verbeterd” is) mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen. Voorwaarde is dat op dat moment de druk op de intensieve zorg “genormailseerd” is, zodat een kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten kan worden gegarandeerd.

Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

Heb je nog vragen?

Kijk voor meer info op www.info-coronavirus.be of bel het gratis nummer 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken