Laatste nieuws:
Coronamaatregelen opnieuw aangepast

Coronamaatregelen opnieuw aangepast

Vanaf woensdag 27 januari geldt een tijdelijk verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België. Reizigers moeten een verklaring op eer kunnen voorleggen. Tegelijk worden de regels rond quarantaine en thuisisolatie aangescherpt. Op die manier hopen de beleidsmakers en virologen een nieuwe uitbraak van het aantal besmettingen te vermijden.

Onderstaande maatregelen gelden in principe tot 1 maart 2021. De politie zal toezien op het naleven van de maatregelen. Samen houden we het veilig.

Beperking niet-essentiële reizen

-Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden tot maandag 1 maart 2021. In die periode zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Klik hier voor overzicht van de reizen die zijn toegelaten.
-Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier hiervoor wordt beschikbaar gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Deze verklaring moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.
-Daarnaast is het de bedoeling dat alle reizigers, die niet in België wonen -naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek- bij aankomst in België nogmaals getest worden. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest.
-Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België komen, moeten vanaf maandag 25 januari tien dagen verplicht in quarantaine, met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Verlengde quarantaine en isolatie

-De quarantaineperiode wordt verlegd tot 10 dagen: wie symptomen van Covid-19 vertoont, moet eerst contact opnemen met zijn arts, in isolatie gaan en zich zo snel mogelijk laten testen. De duur van de quarantaine kan worden ingekort, als je een negatieve test hebt afgelegd, die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.
-Als je geen symptomen hebt, maar wel in nauw contact bent geweest bent met iemand die positief is, of terugkeert uit een rode zone in het buitenland, krijg je via contacttracing een code, waarmee je zelf een afspraak kan maken voor een test. Ook na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft je 10 dagen in quarantaine.

Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.

Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

Nauwe contacten
-Het aantal nauwe contacten blijkft bepekt tot maximaal 1 persoon per maand. Dat zijn mensen -buiten je huisgenoten- die je een knuffel kan geven, met wie je een glas kan drinken of samen kan eten… dus dichter dan anderhalve meter en zonder mondmasker.
-Voor samenkomsten buiten geldt de regel van vier.
-De avondklok blijft van kracht tussen middernacht en 5 uur.

Thuiswerken

Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.

Mondmasker altijd mee

Het mondmasker is nog steeds verplicht op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen. Daarnaast heeft de provinciegouverneur beslist dat iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een mondmasker bij zich hebben op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Bovendien moet je een mondmasker of een alternatief dat de mond en de neus bedekt dragen op volgende plaatsen en/of tijdens volgende activiteiten:
-de openbare gebouwen in alle voor het publiek toegankelijke delen;
-de omgeving van onderwijsinstellingen, tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, secundair-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs;
-de winkelstraten (tijdens de openingsuren van de handelszaken), de markten, de kermissen, en elke private of publieke druk bezochte plaats;
-de burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies;
-de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging
-lessen in auditoria;

Heropening van winkels

De meeste winkels zijn sinds 1 december opnieuw openen. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:
-Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
-Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
-Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
-Personeel krijgt een passende opleiding.
-Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
-Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
-Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:
-Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
-Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
-Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
-De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Download Coronalert in de app store

Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden en gebruiken. Nodig daarom vrienden en familie uit om de app te installeren. De app respecteert je privacy en weet niet wie je bent.

Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen.

Alle informatie, vragen en antwoorden kan je vinden op www.coronalert.be

Heb je nog vragen?
Kijk voor meer info op www.info-coronavirus.be of bel het gratis nummer 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook77
Facebook
Twitter