Laatste nieuws:
Cleanup GroenRand

Cleanup GroenRand

Ook in de noordrand van Antwerpen werd er ter ere van World Cleanup Day op verschillende plekken zwerfvuil geruimd.

GroenRand had op zaterdag 17 september de coördinatie in handen en focuste opnieuw op de Antitankgracht, het groene snoer van 33 kilometer tussen Oelegem en Berendrecht. In Brasschaat werden bijvoorbeeld 19 zakken rond de Antitankgracht opgehaald. Ook wat oud ijzer. In Schilde concentreerde de actie zich op het gebied tussen het dorpscentrum en het Antitankkanaal. In totaal werden hier ongeveer 10 zakken -met een groot aantal petflesjes en drankblikjes bijeengeraapt. In Stabroek/Kapellen deden 20 mensen mee en werden er door ‘ZIJ DIE HET DOEN’ tien zakken opgehaald.

Cleanup GroenRand2

GroenRand vraagt aandacht voor de Antitankgracht

Deze belangstelling is belangrijk, want er is volop een procedure aan de gang waar de Antitankgracht dé drager kan worden van de klimaatgordel rond Antwerpen. De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Inwoners, lokale besturen, experts, burgerbewegingen, belangengroepen, bedrijven en het middenveld maken samen plannen voor de toekomst van de regio. De Vlaamse regering en provinciegouverneur Cathy Berx hebben bekend gemaakt dat de Nieuwe Rand niet alleen om mobiliteit draait, maar ook de verbetering van de leefkwaliteit en de creatie van een klimaatgordel voor ogen zou hebben. De Nieuwe Rand stipt aan dat door de verbindende functie en het goede visbestand de Antitankgracht een grote potentie heeft als leefgebied of verbindingsgebied voor de otter, een bijzondere toppredator die recent Vlaanderen opnieuw koloniseert. Dat is belangrijk voor de realisatie van het soortenbeschermingsprogramma voor de otter, dat hopelijk binnenkort wordt goedgekeurd. Voornaamste knelpunten voor de ecologie van de klimaatgordel is de versnippering door kruisende steenwegen, met ook een risico op aanrijding voor kwetsbare soorten. Bijzondere aandacht dient daarom worden gewijd aan otterspecifieke ontsnipperingsmaatregelen. Omdat de otter zich zowel over water als over land verplaatst, beschouwen we de otter als paraplusoort voor andere soorten. Veel maatregelen die voor otter worden genomen komen dan ook ten goede aan tal van andere soorten.

Bufferbekkens

Er zijn duidelijke meekoppelkansen tussen maatregelen rond de gebiedsbrede aanpak van droogte en waterbeschikbaarheid in de gracht. Het gehele fysische systeem rond de Antitankgracht moet robuuster worden gemaakt voor droogteperiodes door hemelwater de grondwaterreserves maximaal te laten aanvullen, en water uit natte periodes zo lang mogelijk beschikbaar te houden tot in periodes van droogte. Er moet daarom uitgekeken worden naar locaties voor bufferbekkens.

Foto’s: © Hilde Buysse – Brasschaat

DW

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet