Laatste nieuws:
CD&V Kalmthout wil langdurig werklozen geen kansen geven

CD&V Kalmthout wil langdurig werklozen geen kansen geven

Gemeenteraadslid Johan Cassimon (Open Vld Kalmthout) deed in januari een voorstel om aan de slag te gaan met gemeenschapsdienst om langdurige werkzoekenden te activeren. In Kalmthout is namelijk 42% van de werkzoekenden langer dan twee jaar werkloos en staan er veel vacatures open, waarvan een derde zonder studievoorwaarden. Schepen Maarten De Bock (CD&V) was het idee genegen en ging het verder onderzoeken. Nu blijkt het te zijn afgevoerd.

Teleurgesteld

“Ik ben ontzettend teleurgesteld in de houding van de meerderheid,” aldus Johan Cassimon. “De argumenten die opgevoerd worden, overtuigen mij totaal niet. De meerderheid draagt aan dat de werklast te hoog zou zijn, de financiering onzeker en de return on investment heel laag.”

Niet activeren, wel verschil tussen werken en niet werken verkleinen

“Men gebruikt te pas en te onpas het argument van de hoge werklast, als lokaal bestuur met hoogste aantal ambtenaren per duizend inwoners van alle gemeenten in de omtrek,” aldus Johan Cassimon. “Dit terwijl er volop nieuwe projecten gelanceerd worden. Zo gaat de meerderheid wel aan de slag met een federaal REMI-project van minister Lalieux (PS), dat de werklast op de administratie ook danig vergroot, terwijl dat project er voor kan zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken verkleint. Dit lijkt mij een totaal verkeerde beleidskeuze, die ik niet van de CD&V had verwacht. Terwijl hun Vlaamse beleidsmakers smeken om meer slagkracht om de arbeidsmarkt te hervormen, willen ze op lokaal vlak geen kleine maatregel invoeren om hier stappen in vooruit te zetten. Ze doen net het omgekeerde, ze maken het aantrekkelijker om niet te werken.”

Cirkelredenering

“Er is ook ongerustheid over de robuustheid van de financiering,” vervolgt Johan Cassimon. “Maar dat is een cirkelredenering. Als dit testproject goede resultaten oplevert, zal er verdere financiering voorzien worden. Dan kan men daar immers niet omheen. Het niet instappen in dit proefproject ondergraaft de mogelijkheid om hier meer robuuste financiering voor te voorzien.”

Heel laag beeld van personen die langdurig werkloos zijn

“De return on investment wordt dan weer heel laag ingeschat,” zegt Johan Cassimon. “Dit getuigt echt van een laag beeld van langdurige werklozen. Men schat de tijd die men in begeleiding moet steken absurd hoog in, terwijl die personen natuurlijk ook kunnen helpen om bepaalde taken uit te voeren. Ik denk maar aan onderhoud en netheid van het openbaar domein, gemeenschapswachtondersteuning, verspreiden van promomateriaal, folders en affiches, logistieke steun bij evenementen en als er nog eens voetpaden uitgedaan moeten worden door de eigen diensten, denk ik dat die ook wel staan te springen voor wat helpende handen. Maar men heeft zelfs niet de moeite gedaan om te polsen bij het personeel of hier interesse in is.”

Conservatief, Democratisch en Vlaams

“Dit alles doet mij concluderen dat het bestuur totaal geen interesse heeft in kansenbeleid,” besluit Johan Cassimon. “Ze willen iedereen tevreden houden en vooral niet teveel aan de boom schudden. In Kalmthout kunnen we de C in CD&V stilaan invullen als Conservatief. Bedrijven in onze gemeente hebben veel vacatures openstaan, waarvan 1/3de zonder studievoorwaarden. Tegelijk is 42% van de werkzoekenden in Kalmthout al meer dan twee jaar op zoek naar werk. Elke dag groeit de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze inwoners. Het ontneemt hen eenvoudigweg het vooruitzicht om terug aan de slag te raken en bijgevolg vooruit te raken. Dat mogen we niet laten gebeuren. Met de gemeenschapsdienst bied je mensen de kans om vaardigheden te versterken, arbeidsritme op te doen en om een netwerk op te bouwen. Dat is de beste manier om hen vooruit te helpen.”

JC

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen