Laatste nieuws:
Carrera Neefs (N-VA) stapt over naar Vlaams Belang

Carrera Neefs (N-VA) stapt over naar Vlaams Belang

Carrera Neefs (22 jaar) werd op 14 oktober jl. vanop de 22ste plaats op de N-VA-lijst verkozen voor de Wuustwezelse gemeenteraad. Zij heeft nu besloten meteen de overstap naar het Vlaams Belang te maken en de fractie van onze partij in Wuustwezel te vervoegen.

De jonge Carrera voelt zich zoals vele generatiegenoten rechts, Vlaams-nationalistisch en republikeins. Volgens haar moet het doel van een Vlaams-nationale partij in eerste instantie niet zijn om België te besturen, maar om Vlaanderen onafhankelijk te maken. Begrip hebbende voor politieke termijnstrategieën (zoals de communautaire stilstand onder een N-VA-regering) dacht zij met haar geschetst profiel als nieuwe en jonge politica binnen de N-VA toch voldoende ruimte te krijgen. Een aantal recente gebeurtenissen hebben haar echter tot een ander inzicht en de uiteindelijke beslissing gebracht om de N-VA de rug toe te keren.

Ten eerste was er het dossier rond het Marrakesh-pact, waar zij vaststelde dat haar partij 2 jaar lang heeft gezwegen over dit migratiepact en pas op het einde de bocht nam en in het verzet ging. Carrera trok dan op 16 december naar Brussel om tegen het pact te betogen, maar dat leverde haar negatieve commentaren op binnen haar N-VA-afdeling.

Ten tweede is Carrera fel gekant tegen het cordon sanitaire. De N-VA zegt dat ook te zijn, maar de partij hanteert telkens drogredenen om niet met het Vlaams Belang samen te moeten besturen, maar in tegendeel in tal van gemeenten met socialisten en groenen in zee te gaan. Daarom trok zij ook in Ninove recent de straat op om het cordon sanitaire aan te klagen en haar steun aan Forza Ninove en 40% van de Ninoofse kiezers te betuigen. Zoveel militantisme is men bij de N-VA blijkbaar niet gewoon, want ook dat leverde haar een standje op van bepaalde mensen in haar afdeling. Schriftelijke verwijten en intimiderende taal waren haar deel.

Slotsom was dat Carrera zich beter thuis voelt bij het Vlaams Belang, waar zij trouwens heel wat vrienden telt. In de voorbije dagen heeft zij daarom met enkele verantwoordelijken binnen het Vlaams Belang gesproken. Bij de samenstelling van de politieraad heeft Koen Van Putte (N-VA) onze fractie aan het lijntje gehouden en heeft Carrera uiteindelijk in de geest van de niet nagekomen afspraak gestemd.

Op lokaal vlak blijft de ambitie van Carrera dezelfde: zij wil zich in de komende legislatuur graag inzetten voor de natuur en de dieren en voor mensen met een beperking. Carrera bemachtigde haar gemeenteraadszitje op eigen kracht en heeft niet het gevoel haar kiezers in Wuustwezel in de steek te laten, maar in tegendeel haar kiezers te volgen richting het Vlaams Belang.
Carrera zal de tweekoppige Vlaams Belang-fractie met Marc Vanden Branden en Koen Spitaels vanaf de volgende gemeenteraad vervoegen. Koen Spitaels heeft overigens reeds ervaring opgedaan als voormalig gemeenteraadslid in Brasschaat, waardoor de fractie niet onbeslagen op het ijs zal komen.

Facebook161
Facebook
Twitter
Visit Us