Laatste nieuws:
Retap Store - hervulbare kraanwater waterflessen, voor thuis en onderweg. Voor particulieren en bedrijven.
Buurten voor Mekaar de kracht van ’het kleine helpen‘

Buurten voor Mekaar: de kracht van ’het kleine helpen‘

Om alle buurtbewoners beter te kunnen bereiken en te ondersteunen waar nodig, start het OCMW het project ‘Buurten voor Mekaar’ op. Dat buurtnetwerk wordt opgebouwd met, voor en door de eigen buurtbewoners.

Het belang van een netwerk
In onze huidige maatschappij wordt veel ingezet op zelfstandig zijn en zelfredzaamheid. Mensen blijven langer thuis wonen. En zo willen we het ook. Vaak ondersteunen familie, vrienden en mantelzorgers die persoon. Niet iedereen heeft een uitgebreid netwerk. Steeds meer mensen kampen met eenzaamheid, vaak achter gesloten deuren. Het is een niet te onderschatten fenomeen, zeker bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen zoals (alleenstaande) ouderen, personen met een beperking, mensen met psychische problemen of mensen in armoede. Buurten voor Mekaar is er voor die mensen die nood hebben aan een helpende hand of gezelschap, maar die zelf niet altijd weten bij wie ze terecht kunnen.

Het zit hem in kleine dingen
Stefanie Ludwich, coördinator van het project, vertelt: “Een helpende hand toesteken aan mensen die door de mazen van het net vallen: daar gaat het om bij een buurtnetwerk. In elke wijk zoeken we mensen die begaan zijn Buurten voor Mekaar: de kracht van ‘het kleine helpen’ met hun buurt en iets willen betekenen voor een ander. Buurten voor Mekaar gaat uit van ‘het kleine helpen’: kleine taakjes en bezoekjes die in principe niet meer dan een kwartiertje in beslag hoeven te nemen. Een ouder wordende buur helpen zijn afvalcontainer vooraan op straat te zetten bijvoorbeeld. Of om even een kopje koffie te gaan drinken bij iemand die heel vaak alleen thuis zit.”

“Bovendien gaat het om zaken waartoe iedereen zijn steentje kan bijdragen. Het buurtnetwerk is namelijk gebaseerd op wederkerigheid. We gaan ervan uit dat iedereen iets te bieden heeft. Misschien heb je hulp nodig om een kapotte lamp te vervangen, maar kan je zelf in de buurt wel eens binnenspringen bij iemand die nood heeft aan gezelschap.”

Een kanaal voor signalen
Het project vormt in elke wijk een netwerk van helpende buurtbewoners. Stefanie: “Door dat netwerk, krijgen we als OCMW ook sneller zicht op mensen die mogelijk (nog) niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Wanneer ik dan van het buurtnetwerk signalen krijg rond eenzaamheid of hulpvragen, zoek ik mee naar hoe we er een antwoord op kunnen bieden. De hulp van de buurtbewoners zelf is aanvullend op de dienstverlening van de professionele hulpverleners. Zo verhogen we de levenskwaliteit en het welzijn van alle buurtbewoners, ook van de mensen die anders niet meteen bij iemand terecht zouden kunnen.”

Klein seizoensgebonden onderhoud
Stefanie: “We merken dat het seizoensgebonden onderhoud van de tuin, oprit of stoep voor oudere mensen te zwaar wordt. Bladkorven vullen, zout strooien, sneeuw ruimen.. is dan niet meer evident. Daarom starten we vanuit Buurten voor Mekaar binnenkort ook met ondersteuning voor die taken. Daarvoor zetten we de nieuwkomers in Kalmthout in. Ook zij hebben hulp nodig om zich te integreren in onze gemeente en de verschillende wijken beter te leren kennen. De vrijwilligers krijgen een elektrische bakfiets met werkmateriaal om zich te verplaatsen.”

Oproep
Wil jij als vrijwilliger mee bouwen aan een project waarbij buurtbewoners zorg dragen voor elkaar? Ken jij iemand in je wijk die hulp kan gebruiken, of heb je zelf een vraag? Je bent van harte welkom op het infomoment van ‘Buurten voor Mekaar’ in DC De Groten Uitleg op:
10 oktober om 14:30
12 oktober om 19:30
Of spring even binnen in DC De Groten Uitleg, elke dinsdagochtend tussen 09:00 en 10:00.

INFO
buurtenvoormekaar@kalmthout.be
03 641 63 52

De coördinatie van het buurtnetwerk en het klein tuinonderhoud kan rekenen op de steun van LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JH

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us
Deel dit bericht
RSS