Laatste nieuws:
Burgemeester Niederer sluit twee drugspanden3

Burgemeester Niederer sluit twee drugspanden

Burgemeester Niederer sluit twee drugspanden voor een half jaar.

Twee drugspanden gaan voor zes maanden op slot. Burgemeester Jacques Niederer neemt deze maatregelen nadat er recent op beide adressen drugs werden gevonden. Het betreft een woning aan de Dr. Brabersstraat en een bedrijfspand aan het Scherpdeel. Het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken, die niet met elkaar in verband staan. Met de sluitingen van de twee panden benadrukt de burgemeester dat in de gemeente Roosendaal druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd. Beide sluitingen gaan in op 9 mei 2019 en duren tot 9 november 2019.

Sluiting bedrijfspand Scherpdeel

De drugssquad viel op 6 maart jl. het bedrijfspand aan het Scherpdeel binnen. In het achterste deel werd een professioneel en computergestuurde hennepkwekerij gevonden. Deze zat verstopt achter een houten wand. Het ging om bedrijfsmatige wietteelt. De kwekerij leverde gevaar op voor de omgeving vanwege het zeer hoge energieverbruik. Hierdoor werd het energienetwerk van het industrieterrein overbelast, aldus een medewerker van Enexis. Zowel de huurder als de verhuurder/eigenaar van het bedrijfspand zijn over de sluiting op de hoogte gesteld.

Sluiting woning Dr. Brabersstraat

Op 27 maart jl. was het opnieuw raak. Ditmaal stuitte de drugssquad in een woning aan de Dr. Brabersstraat op een grote hoeveelheid harddrugs. Het ging hierbij om hoeveelheden pillen, poeders, GHB en blokken samengeperste substanties. Uit testen bleek dat het ging om harddrugs. De grote hoeveelheden drugs en de grote hoeveelheden postpakketten en enveloppen maken het vermoeden van verkoop erg aannemelijk.
Daarnaast werd er in de woning nog een machete (groot kapmes) en een op een vuurwapen lijkend voorwerp aangetroffen (= zogenaamd airsoft wapen). Zowel de bewoner als de eigenaar van de woning zijn over de sluiting geïnformeerd.
Melden is belangrijk!

Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: “Als ik zie wat er allemaal is gevonden, dan lijkt het in beide gevallen te gaan om professionele en georganiseerde drugscriminaliteit. En dat willen we hier niet!
We treden in de gemeente Roosendaal streng op tegen drugs en alle daaruit voortkomende overlast. Vandaar dat ik deze beide panden voor een half jaar sluit. Iedereen moet zich in Roosendaal en in onze omliggende dorpen veilig kunnen voelen. Meld verdachte situaties daarom bij de politie of onze drugssquad. Op die manier kunnen wij snel en effectief ingrijpen.”

Drugsbeleid

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.
Drugssquad

Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een snel opererend interventieteam dat is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Roosendaal.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook23
Facebook
Twitter
Visit Us