Laatste nieuws:
Omleidingsplannen Over d'Aa aangepast

Brasschaatsteenweg afgesloten op 31 augustus

In het kader van de maatregelen tegen de wateroverlast worden er werken uitgevoerd op maandag 31 augustus.

Er zal een evenwichtsleiding worden aangelegd tussen het regenwater- en vuilwaterriool ter hoogte van het kruispunt Bloemstraat en Brasschaatsteenweg. Hydraulische modellen tonen aan dat bij hevige regenval het waterpeil op straat door de aanleg van deze leiding kan zakken.

De werkzaamheden gaan door op maandag 31 augustus en zullen één dag duren. Hierbij zal de Brasschaatsteenweg tijdelijk worden afgesloten en zal het verkeer langsheen Heiken worden omgeleid.

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pxhere

Facebook38
Facebook
Twitter