Laatste nieuws:
Brasschaatse scouts worden 'Groenkapoenen'

Brasschaatse scouts worden ‘Groenkapoenen’

Via het project ‘Groenkapoen’ zetten de Antwerpse Regionale Landschappen in op plattelands- en natuurontwikkeling op de terreinen van jeugdbewegingen. Er liggen immers nog grote kansen in het natuurlijker inrichten van die terreinen. Momenteel zijn die dikwijls verhard. Via het project ‘Groenkapoen’ zullen de Antwerpse Regionale Landschappen, elk met één jeugdbeweging uit een gemeente samenwerken om hun terrein op te waarderen op vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, ontharding en natuurbeleving.

Gemeentebestuur zoekt actief mee

Via ‘Groenkapoen’ krijgen de jeugdbewegingen een instrument in handen om woorden om te zetten naar daden en om zelf te werken aan het klimaat in hun eigen leefwereld. Bovendien zoekt het plaatselijke gemeentebestuur ook actief mee naar groene speelzones, ontmoetingsplekken, plekken voor waterdooradering en klimaatacties. Zo wordt ‘Groenkapoen’ een win-win voor gemeente en jeugdbeweging.

Vergroenen terreinen scouts Don Bosco

Regionaal Landschap de Voorkempen onthardt en vergroent binnenkort samen met scoutsgroep 23ste Don Bosco en de gemeente Brasschaat het scoutsterrein aan de Nieuwpoortlei op de site van de militaire woonwijk in Maria-ter-Heide. De ruimte binnen en buiten de muren die het perceel afbakenen wordt aangepakt om de leden van de scouts, maar ook de kinderen uit de omgeving, een plek te geven om te spelen, te leren en ontdekken. Genieten van de natuur staat op de eerste plaats. De leden van de scouts, het bestuur van de overkoepelende vzw Heikant, de gemeente en de buurt werden in het najaar van 2022 bevraagd tijdens een participatiemoment. Er werd aan iedereen gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de buitenruimte van de scoutsgroep. Deze input goot Regionaal Landschap de Voorkempen in een masterplan. Later dit jaar starten de effectieve veranderingswerken. Daaraan werken de leiding, de leden en vzw Heikant volop mee. Als alles vlot verloopt kan iedereen in de zomer van 2024 genieten van de nieuwe groenzone in Maria-ter-Heide.

Meer info op www.rldv.be/projecten/groenkapoen-voorkempen

MLH

Foto: Pixabay

Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen