Laatste nieuws:
Brasschaatse scholen kiezen resoluut voor ontharding
GIBO Heide is verheugd met de ontvangst van de cheque voor een Groene Oase - Copyright Tom Cornille

Brasschaatse scholen kiezen resoluut voor ontharding

Op vrijdag 10 maart gaven de leerlingen van basisschool GIBO Heide én middelbare school Atheneum Brasschaat de aftrap voor de realisatie van een Groene Oase en ontvingen daarvoor een mooie cheque uit handen van gedeputeerde Luk Lemmens. Het project Groene Oases van Provincie Antwerpen biedt scholen de mogelijkheid om investeringskosten voor een groene speelplaats terugbetaald te krijgen.

Project Provincie Antwerpen

‘Maak van je speelplaats een groene oase.’ Dat is de boodschap en het doel dat centraal staat in de campagne van provincie Antwerpen. Kleuter-, lagere en secundaire scholen binnen Provincie Antwerpen kunnen een aanvraag indienen om de speelplaats te ontharden én vergroenen. “Provincie Antwerpen zorgt voor de coördinatie en middelen,”, verheldert gedeputeerde Luk Lemmens, “De Antwerpse Regionale Landschappen helpen bij de uitvoering, ze brengen een bezoek aan de school en geven onder meer advies bij de administratie en plantenkeuze.” Als school krijg je 70 tot 100 % van de investeringskost terugbetaald. GIBO Heide en Atheneum Brasschaat krijgen € 15.000 en € 25.000 om hun projecten te realiseren. Scholen kunnen zich nog steeds kandidaat stellen via de website www.provincieantwerpen.be/groeneoases

Brasschaatse scholen kiezen resoluut voor ontharding
Atheneum Brasschaat ontvangt een cheque van gedeputeerde Luk Lemmens- Copyright Tom Cornille
Reeds lang duurzaamheidstraject van uit de school

GIBO Brasschaat werkte sinds 2006 actief met MOS, het centrum voor milieueducatie van de provincie Antwerpen, rond duurzaamheid op verschillende vlakken: afvalbeleid op school, de groene en grotendeels ontharde speelplaats van de kleuters, recuperatie van regenwater,… Door in te zetten op een groene, ontharde speelplaats met natuurlijke spelaanleidingen biedt de school ook oplossingen voor bestaande problematieken binnen en buiten de school. Directeur, Paul Apers, verduidelijkt: “Een groene, klimaatrobuuste speelplaats met natuurlijke spelaanleidingen bevordert de ontwikkeling van de kinderen en creëert een rustige speelzone. Bovendien kadert de ontharding in de waterproblematiek op de speelplaats.” Atheneum Brasschaat heeft met een wedstrijdformule een ontwerp voor hun groene speelplaats door studio Basta laten maken. Het is een ambitieus ontwerp geworden met een wadi naast de kinderopvang en een speelplaats met verschillende zones. “We plannen een sportveld, ligheuvels en gezellige zithoekjes. We voorzien de aanplanting van inheems groen en nectarhoudende planten voor de biodiversiteit. Ook richten we een mooie buitenklas in, zodat leerlingen een beter contact hebben met de natuur”, aldus leerkracht Hanne Geysen. De leerkrachten organiseren heel wat acties om de speelplaats te sponsoren. Dit gebeurt ook via het fondsenwervingsplatform Trooper.

De voordelen van vergroening

Een ontharde en vergroende speelplaats biedt heel wat voordelen. Kinderen ervaren minder stress na een speeltijd in het groen. En buitenlessen zetten aan tot onderzoekend leren en verhogen de concentratie. Ook ons klimaat profiteert mee. Water dat na ontharding opnieuw kan doorsijpelen in de bodem, helpt ons om droge periodes te overbruggen. Maar vooral voor de jongsten is dit prille natuurcontact essentieel. Zorg dragen voor de natuur begint al in de kinderschoenen. Door les te krijgen in en over de natuur, leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn.

Bron: Provincie Antwerpen
Foto’s: © Tom Cornille

Facebook20
Twitter
Follow Me
Tweet
Zoetwater en zoutwater Aquaria - Brouwers Roosendaal