Laatste nieuws:
Brasschaatse ondernemersraad zoekt nieuwe leden

Brasschaatse ondernemersraad zoekt nieuwe leden

De gemeente Brasschaat wil lokale ondernemers een stem geven en richtte daarom vorig jaar de ondernemersraad op. Met de oprichting van deze raad wil het gemeentebestuur het lokale ondernemersklimaat verbeteren door aan ondernemers advies te vragen over bepaalde dossiers. De raad bestaat uit een afgevaardigde van de dienst ondernemen en toerisme, de schepen, de afgevaardigden van de Brasschaatse winkeliersverenigingen en een boeiende mix van lokale ondernemers en experten (in totaal maximaal 21 leden).

Ondernemende of commerciële functie

Momenteel zijn nog niet alle zitjes ingevuld. Daarom zoekt het gemeentebestuur nog naar geïnteresseerden die de lokale ondernemers van Brasschaat willen vertegenwoordigen. De experts moeten gelinkt zijn aan een ondernemende of commerciële functie uit verschillende domeinen zoals horeca, toerisme, detailhandel, kmo’s, … Specifiek wordt gezocht naar kandidaten die affiniteit hebben met de sociale of medische sector, KMO en vrije beroepen.

Drie jaar

Als vertegenwoordiger/expert in de ondernemersraad word je benoemd voor een periode van drie jaar. De ondernemersraad komt vijf keer per jaar samen. Indien nodig kan er een extra adviesraad worden ingeroepen. Meer info over de inhoud van de diverse taken en dossiers van de raad kan je nalezen op www.brasschaat.be/actueel/nieuws/stel-je-kandidaat-voor-de-brasschaatse-ondernemersraad.

Kandidaten bezorgen een CV en korte motivatie via mail aan kmo@brasschaat.be Na een kennismakingsgesprek zal het schepencollege in samenwerking met de dienst ondernemen en toerisme en de voorzitter van de raad een selectie maken.

MLH

Foto: ©Google Street View

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen