Laatste nieuws:
Brasschaat klaar voor de toekomst 1

Brasschaat klaar voor de toekomst

Onze gemeente kijkt steeds richting toekomst, en we weten dat er heel wat uitdagingen aankomen: het mobiliteitsvraagstuk, klimaatverandering, vergrijzing, veranderingen in het winkelgedrag…

Daarom gaan we samen met ontwerp- en studiebureau BUUR op zoek naar de uitdagingen én opportuniteiten die Brasschaat heeft, zodat we aangenaam wonen, werken en leven kunnen garanderen in de komende jaren. Die studie gebeurt onder de term kernversterking.

Onlangs hebben we via een online bevraging een eerste meting gedaan en in grafieken gegoten. De grafieken in de pdf geven de uitkomst weer van een willekeurige bevraging bij een 500-tal inwoners van Brasschaat, en is in die zin niet representatief. Maar ze geven wel de mening weer van een evenwichtige groep inwoners, wat betreft leeftijd en woonplaats.

Bekijk de resultaten

Bron: gemeente Brasschaat

Facebook16
Facebook
Twitter
Visit Us