Laatste nieuws:
Brandweer Zone Rand test met succes ruwwaterleiding vliegveld Malle

Brandweer Zone Rand test met succes ruwwaterleiding vliegveld Malle

Op woensdag 12 juni heeft Brandweer Zone Rand op het vliegveld van Malle een watertest uitgevoerd.

Meerwaarde

De oefening diende om te testen of ze de ruwwaterleiding* van Pidpa in het midden van dit gebied kunnen gebruiken en in welke mate de waterhydrant op het vliegveld van Malle een meerwaarde biedt in geval van een brand in het uitgestrekte domein. De test is geslaagd. Ook de bosbrandweerwagen uit post Oostmalle en de 4×4 tankwagen uit post Westmalle kwamen ter plaatse om de site alvast te verkennen.

Toenemend risico op natuurbranden

Brandweer Zone Rand wil zich op deze manier zo optimaal mogelijk voorbereiden op het toenemend risico op natuurbranden. Het vliegveld van Malle is immers een uitzonderlijk waardevol natuurgebied. Momenteel is er een grootschalige ontharding gaande waarbij een groot deel van het vliegveld opgebroken wordt om plaats te maken voor natuur. In een latere fase zal een deel van dit gebied opengesteld worden voor het publiek. Hierdoor zal het risico op brand toenemen.

Brandweer Zone Rand test met succes ruwwaterleiding vliegveld Malle 2

Pidpa en Brandweer Zone Rand zetten unieke samenwerking op

Sinds juni 2022 is het Agentschap voor Natuur en Bos eigenaar van ongeveer 170 hectare van het voormalige militair vliegveld van Malle. Pidpa is eigenaar van de overige 42 hectare. Vorig jaar werd er een overeenkomst gemaakt tussen Pidpa en de zone waarbij Brandweer Zone Rand de toestemming kreeg om in geval van calamiteiten de brandkranen te gebruiken op de ruwwaterleiding* die door dit gebied loopt.

Brandweer Zone Rand bereidt zich optimaal voor

Dave Van Calster, kapitein bij Brandweer Zone Rand, licht toe: “Brandweer Zone Rand wil zich optimaal voorbereiden op de klimaatwijziging en de toekomstige nieuwe situatie waarbij het vliegveld wordt opengesteld voor het publiek. We hebben hiervoor al enkele stappen ondernomen. Enerzijds door de specialisatie natuur- en bosbrand naar de posten Oost- en Westmalle te halen. In Oostmalle staat ondertussen een bosbrandweerwagen en in Westmalle een 4×4 tankwagen. Anderzijds door deze overeenkomst te treffen om gebruik te kunnen maken van de hydranten op het vliegveld. Door deze hydranten zetten we een hele stap vooruit om eventuele bosbranden te bestrijden. Dat is een geruststelling want verder is er namelijk nergens in de buurt een grote hoeveelheid water beschikbaar.”

*ruwwater: water dat nog gezuiverd moet alvorens water van drinkkwaliteit te worden

Bron en foto’s: Brandweer Zone Rand

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet