Laatste nieuws:
Brandweer Zone Rand: tarieven voor 2023

Brandweer Zone Rand: tarieven voor 2023

De brandweer van Wuustwezel, sinds 2015 een onderdeel van de Brandweer Zone Rand, staat 24 uur op 24 paraat. Je kan de brandweer bellen voor een groot aantal betalende interventies. Enkele daarvan zijn gratis, zoals branden blussen en ontploffingen bestrijden, sommige andere interventies zijn betalend. Hier vind je een overzicht.

Gratis interventies

-Brand blussen en ontploffing bestrijden (uitgezonderd brandstichting en afvalverbranding)
-Technische hulpverleningswerkzaamheden, enkel bij noodoproep (i.f.v. mensen redden en beschermen)
-Bestrijding levensbedreigende gebeurtenissen en grootschalige rampen (uitgezonderd de afdekking van een gebouw)
-Coördinatie van hulpverleningsoperaties
-Waarschuwing aan de bevolking
-Eerste tussenkomst bij respons loos alarm
-Acute CO-metingen

Betalende interventies: retributies 2023

Brandweerzone Rand heeft bij het ingaan van het nieuwe jaar het retributiereglement 2020 – 2025 voorzien van een update. Retributies zijn bedragen die betaald moeten worden voor sommige tussenkomsten die niet tot de basistaken van de brandweer behoren. Het gaat om volgende interventies:
-Ten onrechte geactiveerd of falend technisch alarm vanaf een tweede interventie: 880 euro
-Stilleggen van een alarmsignaal op vraag van de politie: 330 euro
-Logistieke of technische steun op vraag van de politie: 330 euro
-Valse kwaadwillige oproep: 1650 euro
-Opruimen of reinigen van de rijweg: 650 euro
-Bestrijden of voorkomen van vervuiling tijdens interventies: 770 euro
-Dringende dakafdekking: 395 euro
-Beveiligingswerkzaamheden (geen noodoproep): 395 euro
-Redden/vangen van dieren ten gevolge van nalatigheid van de eigenaar: 550 euro
-Dieren in nood: 250 euro (klein dier zoals vogel, kat of hond) of 350 euro (groot dier of grote aantallen)
-Wespennesten/gevaarlijke insecten verdelgen: 45 euro
-Water wegpompen: 230 euro
-Uitvoeren van brandwacht bvb. bij evenementen: 300 euro (ploeg van 3 personen), 505 euro (ploeg van 6 personen), 115 euro (officier)
-Toestand stabiliseren van lekkende recipienten: 1460 euro
-Prijs per signalisatiewagen ingezet voor interventies op de openbare weg: 250 euro
-Ziekenvervoer: 67,53 euro

Belangrijk om weten:

-De vermelde bedragen zijn inclusief btw.
-Als de interventie langer dan een uur duurt, kunnen mogelijk extra kosten worden gerekend.
-De interventie moet betaald worden door de persoon in wiens belang de interventie werd uitgevoerd.
-Betalingswijze: via overschrijving binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
-Verzekering: contacteer na een interventie van de brandweer steeds je verzekeringsmakelaar en controleer welke kosten gedekt zijn door je brand- of familiale verzekering.

Meer informatie op www.brandweerzonerand.be/retributie

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Noordernieuws.be

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen