Laatste nieuws:
brandweer-zone-rand-investeert-fors-in-veiligheid-personeel-en-logistiek

Brandweer Zone Rand investeert fors in veiligheid, personeel en logistiek

De voltallige zoneraad van Brandweer Zone Rand heeft op 25 november 2016 het budget 2017 unaniem goedgekeurd. Met de goedkeuring van de 21 burgemeesters kan de zone een nieuwe stap zetten in de bescherming van haar 831 brandweermannen en kunnen onder andere schaalvoordelen gerealiseerd worden.

In 2017 zal Brandweer Zone Rand meer dan € 620.000 investeren in de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, laarzen, handschoenen, dienst- en interventiekledij. Binnen dit budget zijn ook projecten voorzien in het kader van hygiëne en ademlucht. Bovendien plant de zone investeringen in collectieve uitrusting zoals zaagkledij, materieel voor het werken op hoogte, duikuitrusting, harnassen en materieel om in te zetten bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook voorziet Brandweer Zone Rand € 385.000 voor de vernieuwing van zend- en oproepapparatuur.

Brandweer Zone Rand investeert in degelijke uitrusting

Net zoals de voorbije jaren, zet Brandweer Zone Rand ook in 2017 heel sterk in op logistiek en opleiding. €2,5 miljoen wordt vrijgemaakt voor nieuw materieel en wagens. Het budget voor ‘opleidingen’ van de manschappen wordt in deze begroting met €150.000 verhoogd tot een totaalbedrag van €440.000. Zo willen we onze brandweerkorpsen degelijk uitrusten om onze burgers te helpen in noodsituaties.

Nieuwe aanwerving vrijwilligers

Volgend jaar organiseert onze zone bovendien een nieuwe aanwervingsronde voor vrijwilligers. Daarbovenop voeren we bevorderingen door en voorzien we 14 beroepskrachten om onze korpsen te omkaderen. De lokale posten behouden zelf de verantwoordelijkheid over lokale werkings- en investeringsbudgetten. Tijdens de zoneraad weerklonken de woorden ‘de inspanningen worden zichtbaar, het vertrouwen groeit’.

Onderhandelingen vlot verlopen

Voorzitter Koen Metsu: “Ik ben ontzettend blij dat de onderhandelingen zo vlot verlopen zijn. We staan met 21 burgemeester als een blok achter het budget. Dat is een waar succes. Het gaat hier niet enkel om een mooie overwinning voor ons college maar ook voor onze brandweermannen en voor onze burgers en hun veiligheid.”

Meer info?
Website: www.brandweerzonerand.be
Historie: De vrijwilligers van Brandweer Zone Rand

JH

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us