Laatste nieuws:
Bouwgrond kopen... dat ineens niet meer bestaat

Bouwgrond kopen… dat ineens niet meer bestaat

Wil je een deel van je tuin of bouwgrond verkopen? Dan moet je sinds kort opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen. Maar wat houdt dat precies in?

Stel, je woont in een villa met een uitgestrekte lap grond. Je wordt al een dagje ouder en de tuin is te groot om zelf te onderhouden. Dan kun je een tuinman in dienst nemen of … een stukje van de grond verkopen. Bijvoorbeeld als bouwperceel.

Kies je voor optie twee dan had je tot eind 2017 een verkavelingsvergunning nodig. En dat bracht een gigantische administratieve rompslomp met zich mee: de notaris moest een verkavelingsakte opstellen, de verkoper moest heel wat administratieve kosten betalen en – op eigen kosten – een landmeter inschakelen. Maar op 30 december 2017 kwam daar een einde aan, en had je dus voor een afgesplitst perceel géén verkavelingsvergunning meer nodig.

Nieuw arrest

Maar onlangs werd kwam er een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof en werd een omgevingsvergunning voor een eenlotsverkaveling opnieuw verplicht. En dat met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat wie op het punt staat om zo’n afgescheiden perceel te verkopen plots toch zo’n omgevingsvergunning moet aanvragen en de eigenaar opnieuw voor extra kosten komt te staan.

Onzekerheid

Een vergunning aanvragen lijkt niet veel werk en toch heeft het arrest heel wat onzekerheid geschept. Daar weet Natacha (23) alles van. “Begin dit jaar viel ons oog op een stuk bouwgrond. Het was gewoon perfect. De eigenaars verkochten een deel van hun tuin, dat maar liefst zes are groot was. En dat voor een mooie prijs. In april hebben we het compromis getekend. Het was enkel nog wachten tot de grondlening werd goedgekeurd. In augustus zou de verkoop definitief plaatsvinden.” Maar op 23 mei kwam het nieuwe arrest en plots was de bouwgrond die Natacha wilde kopen, geen bouwgrond meer. “Pas als de vergunning is aangevraagd én goedgekeurd, kan de verkoop doorgaan.”

Financiële gevolgen

De eigenaars van het stuk grond hebben de vergunning op hun kosten aangevraagd. Maar het kan maanden duren vooraleer die wordt goedgekeurd. “En er bestaat dus een kans dat dat niet gebeurt. Die kans is weliswaar klein, maar ze is er wel.”

Bovendien vreest Natacha voor extra kosten. “De notaris heeft heel wat werk gehad, dus ik vermoed dat we dat ook allemaal moeten betalen. Zonder dat we er iets voor terugkrijgen. We moeten ook helemaal terug van nul beginnen, wat de rekening alleen maar doet oplopen.” Gelukkig kon Natacha bij de architect op begrip rekenen en moest ze hem niets betalen. Het verkoopdossier werd voorlopig on hold gezet, waardoor Natacha en haar vriend langer moeten wachten vooraleer de bouwgrond echt van hun is.

Terugwerkende kracht

Het arrest heeft ook een terugwerkende kracht. Dat betekent dat wie sinds 30 december 2017 zo’n afgesplitst deel van een grond kocht, in een onzekere situatie terecht komt. Die kopers moeten alsnog een omgevingsvergunning aanvragen. Dus wie al aan het bouwen is, of zo’n grond gekocht heeft, heeft theoretisch gezien geen echte bouwgrond in handen.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook59
Twitter
Follow Me
Tweet