Laatste nieuws:
Blik op gemeentelijk energie- en klimaatactieplan

Blik op gemeentelijk energie- en klimaatactieplan

Twintig procent minder CO²-uitstoot tegen 2020: dat is de ambitie van Kalmthout als gevolg van de klimaatakkoorden. Duurzaamheidsambtenaar Dave De Graef legt uit wat de acties voor de gemeente en de Kalmthoutenaar betekenen.

Dave: “De basis voor het energie- en klimaatactieplan is het Burgemeestersconvenant. Dat is een overeenkomst tussen intussen al meer dan 6 000 Europese gemeentebesturen. Daarin engageren ze zich om proactief acties te ondernemen tegen de klimaatverandering. Dat gaat niet enkel over klimaatneutraal zijn als gemeentebestuur zelf. Het biedt een kader om ook op andere vlakken acties uit te werken.”

Hoe word je als organisatie klimaatneutraal?
Dave: “Er zijn heel wat mogelijkheden. Zo isoleren we bestaande gebouwen beter en vervangen we lampen door energiezuinige modellen. Kalmthout heeft nu al enkele voertuigen op aardgas. Dat worden er nog meer. En we investeren in hernieuwbare energie door zonnepanelen en zonneboilers te plaatsen. Daarnaast is het de bedoeling om nieuwe gebouwen bijna energieneutraal te maken.”

Levert dat veel energiebesparing op?
Dave: “Toch wel. Maar de gemeente als organisatie produceerde in 2011 slechts 2,6 % van de totale CO2-uitstoot in Kalmthout. Dat wil niet zeggen dat we er niets aan moeten doen. Het geeft wel weer dat ook andere doelgroepen inspanningen moeten doen. Dat gaat dan over bedrijven, de landbouwsector en natuurlijk de inwoners zelf. Zo is het aandeel ‘transport’ en dan vooral personenvervoer goed voor bijna 31 % en de uitstoot van huishoudens 34 %. Daar kunnen we het grootste verschil maken.”

Wat kan de Kalmthoutenaar zelf doen?
Dave: “Het klinkt misschien gek, maar de lamp die het minste verbruikt is de lamp die niet brandt. Hetzelfde geldt voor de auto en de verwarming. We willen inwoners motiveren om minder energie te verbruiken. Neem wat vaker de fiets, zet je verwarming een graadje lager… Het gaat niet enkel over gedragsverandering. Investeren in betere isolatie van je dak of muren helpt ook. En voor bouw- en verbouwprojecten waarvoor je een bouwaanvraag nodig hebt, moet je voldoen aan de energieprestatie en binnenklimaateisen van Europa. Die eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau ‘bijna-energieneutraal’ (BEN).”

Bedrijven, de dienstensector en de landbouw produceren samen ook 30 %. Welke inspanningen leveren zij?
Dave: “Net als bij de gemeente en haar inwoners, sensibiliseren we die drie sectoren om beter te isoleren, rationeel om te gaan met transport en te investeren in hernieuwbare energie. Ook bij het toekennen van vergunningen kunnen we al bepaalde normen opleggen. Winkeliers vragen we bijvoorbeeld om reclameborden en toonzaalverlichting ’s nachts niet te laten branden.”

Wat zie jij als dé manier om minder CO2-uitstoot te realiseren?
Dave: “Een mentaliteitsverandering is de sleutel. We moeten echt naar ons eigen energiegedrag durven kijken én daar iets aan veranderen. Het heeft geen zin naar anderen te wijzen. Enkel zo verandert er echt iets.”

INFO
duurzaamheid@kalmthout.be

03 620 22 61

www.energiesparen.be/BEN

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JH

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us