Laatste nieuws:
Blijft de dokter in Essen van wacht

Blijft de dokter in Essen van wacht?

In de krant werd onlangs gemeld dat de “dokter van wacht” in Essen en Nieuwmoer binnenkort zal worden vervangen door een wachtpost in Klina in Brasschaat. Dat lijkt voor de Essense patiënten niet meteen een stap vooruit, integendeel.

Arno Aerden (sp.a) bond de kat de bel aan: werd dit met het gemeentebestuur overlegd, en past het wel in het gezondheidsbeleid van het gemeentebestuur en het zorgstrategisch plan dat wordt ontwikkeld? OCMW-voorzitter Imelda Schrauwen (CD&V) gaf aan dat ze de plannen ook uit de krant had vernomen. Ze was wel op de hoogte van de gesprekken met Klina en wist alvast te melden dat huisartsen die willen uiteraard wel een raadpleging op zaterdag zouden kunnen blijven organiseren. Voor dringende gevallen zou er ook een dokter “van wacht” blijven die zich naar de patiënt thuis kan verplaatsen. Ze maakte zich bovendien zorgen over de wachtdiensten van de apothekers: als de dokters geen raadplegingen organiseren in Essen, heeft het dan zin dat de apotheker wél open is? Op aandringen van Aerden zal er snel contact worden gelegd met de huisartsenvereniging.

Bron: N-VA/PLE

Foto: Ziekenhuis Brasschaat

JH

Facebook10
Facebook
Twitter
Visit Us