Laatste nieuws:
Blauwalgen gespot Meld het ons

Blauwalgen gespot? Meld het!

Blauwalgen rukken alsmaar verder op. Ze komen zowel in zoet als zout water voor. Ondanks wat de naam doet uitschijnen, gaat het echter niet om een plantensoort, maar wel om schadelijke bacteriën.

Wanneer er weinig of geen stroming op water zit, beginnen de blauwalgen te bloeien bij warm weer. Dat houdt heel wat gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Zo zijn diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid maar enkele reacties na contact met die bacteriën. Blauwalgen herken je doordat er een soort blauwgroene tot roodbruine olie- of verfachtige laag op het wateroppervlak drijft. Wanneer je wit of blauw schuim ziet aan de waterkant, is er eveneens sprake van blauwalgen.

Hoe melden?

Om het risico zoveel mogelijk te beperken, vragen we om de aanwezigheid van blauwalgen in openbare wateren te melden aan de milieudienst van Essen. Nadat zij de eerste vaststellingen doen en foto’s nemen, geven ze de melding door aan de provincie Antwerpen. Zij ondernemen op hun beurt de nodige acties. Je kan ook zelf foto’s nemen en het ons bezorgen.

Meer info?

www.blauwalgen.be of de milieudienst van jouw gemeente.

Wat kan je zelf doen om de bloei van blauwalgen tegen te gaan?

Als eigenaar van een private vis- of recreatievijver kan je zelf enkele maatregelen nemen om de massale toename van blauwalgen tegen te gaan. Blauwalgen kunnen maar tot bloeivorming overgaan indien ze beschikken over voldoende voedingsstoffen (voornamelijk stikstof- en fosforverbindingen). In vijvers die op een ecologisch evenwichtige manier zijn ingericht zijn deze voedingsstoffen slechts beperkt aanwezig. Deze vijvers worden gekenmerkt door helder water, een goed ontwikkelde onderwatervegetatie en een beperkte visstand.

Het toepassen van de volgende basisregels kan helpen om bloeivorming van blauwalgen te beperken/vermijden:

-Vermijd de aanvoer van verontreinigd water
-Beperk de hoeveelheid uitgezette vis
-Vermijd het bijvoederen van vis en beperk het gebruik van lokvoer tijdens het hengelen
-Zorg dat er voldoende onderwaterplanten in de vijver staan en vermijd het verwijderen of beschadigen van deze planten
-Vermijd het verstoren van de onderwaterbodem
-Voeder geen in het wild levende dieren

Voor een land-of tuinbouwer die voor diverse toepassingen ((druppel)irrigatie, drinkwater vee, ….) water gebruikt uit een private vijver of waterbassin, is blauwalgengroei een probleem dat tijdig moet aangepakt worden. Algen maken het water meer alkalisch en zorgen dus voor een pH-stijging. Verder kunnen ze het irrigatiesysteem verstoppen en problemen veroorzaken bij de waterontsmetting.

Je kan zelf verschillende maatregelen nemen om de massale toename van blauwalgen tegen te gaan. Het water afschermen van licht is de beste oplossing, maar dat is enkel bij watersilo’s gemakkelijk uitvoerbaar. Bij foliebassins is een drijvend afdekzeil een mogelijkheid. Er bestaan ook voorwerpen uit kunststof (bollen, robuuste drijvende zeshoekige platen,…) die op het water drijven en mee met waterpeil op en neer gaan. Je moet er zoveel aanbrengen tot het wateroppervlak volledig afgedekt is bij de hoogste waterstand. Die alternatieven zijn duur en hevige wind kan een spelbreker zijn.

Nog meer info?

https://www.vmm.be/tips/wat-te-doen-bij-blauwalg

Facebook46
Twitter
Follow Me
Tweet