Laatste nieuws:
Bewonersvergadering Over d'Aa op 30 augustus

Bewonersvergadering Over d’Aa op 30 augustus

Het schepencollege heeft op woensdag 2 augustus 2017 de aannemer toegewezenvoor de werken aan Over d’Aa. Voor de werken starten, nodigt het bestuur de buurtbewoners uit op de bewonersvergadering op woensdag 30 augustus om 19.30 uur in de parochiezaal van Horendonk, Dreveneind 2. De vergadering gaat specifiek over de werken tussen de Ring en het kruispunt met de Postbaan/Steenpaal.

Definitief plan
Tijdens de laatse infovergadering konden buurtbewoners vragen stellen en voorstellen formuleren over de geplande werken. De gemeente ging hiermee aan de slag en maakte nog enkele aanpassingen aan de bouwplannen. De plannen zijn definitief en de werken gaan nu echt van start. Tijdens deze vergadering wordt er vooral over de praktische kant van de werken gesproken.

Wat wordt er besproken?
Planning
Fasering van de werken
Praktische uitvoering van de werken
Omleidingen: voor lokaal verkeer, doorgaand verkeer en het openbaar vervoer
Contactpersonen: bij de gemeente en de aannemers
Riolering: wanneer afkoppelen en terug aansluiten

Sprekers
Jef Pleysier (dienst Openbare Infrastructuur)
Brigitte Quick (schepen van Openbare Infrastructuur en Mobiliteit)
Vertegenwoordigers van de aannemer

De moderator van de avond wordt voorzien door het communicatiebureau Billie Bonkers.

Voor meer info:
overdaa@essen.be
www.essen.be/overdaa
03 670 01 38

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook5
Facebook
Twitter
Visit Us