Laatste nieuws:
Bevelsoverdracht in Kamp van Brasschaat
Militaire parade op het paradeplein in de kazerne van Polygoon

Bevelsoverdracht in Kamp van Brasschaat

Tijdens een militaire plechtigheid op het paradeplein in de kazerne van Polygoon / Maria-ter-Heide nam luitenant-kolonel stafbrevethouder Patrick Mestdag afscheid van de manschappen van het Bataljon Artillerie van Brasschaat. Bijna twee jaar leidde hij het korps doorheen de moeilijke corona-periode. Een tijdperk dat naast de gewenste optimale operationele militaire paraatheid, ook gekenmerkt werd door inzet van het korps voor de burgers en voor het land.

Bevelsoverdracht in Kamp van Brasschaat
Kolonel-stafbrevethouder Lieven Geeraert stelde luitenant-kolonel stafbrevethouder Erik Verstraelen (rechts) officieel aan als nieuwe korpscommandant van het Bataljon Artillerie in Brasschaat.2

In volle lockdown ondersteunden de Brasschaatse militairen immers volop verschillende woonzorgcentra uit de regio zodat daar de dagdagelijkse werking, inclusief de verzorging van de residenten, verdergezet kon worden. Het Bataljon Artillerie opteerde in volle corona-crisis om snel een grote loods vrij en klaar te maken, zodat het Vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Noorderkempen er in maart vorig jaar de deuren kon openen. Maar ook buiten Brasschaat, zoals bijvoorbeeld in de provincies Limburg en Luik, boden de manschappen van het Bataljon hulp naar aanleiding van de overstroming van 14 juli vorig jaar. Ook tijdens en na de grote brand in het Groot Schietveld stonden de soldaten paraat om de civiele hulpverleners bij te staan en langdurig patrouilles in het schietveld uit te voeren. Patrick Mestdag bedankte tijdens een laatste troepenschouw iedereen die aangetoond heeft dat het Bataljon Artillerie een toegevoegde waarde betekent voor de landmacht, voor defensie in het algemeen en voor de regio. Binnenkort zal hij zijn expertise doorgeven tijdens een opdracht in de Koninklijke Militaire school.

Bevelsoverdracht in Kamp van Brasschaat
Ook korpsmascotte bok Modest mocht niet ontbreken op de plechtigheid
Toekomst

Het bevel over het Bataljon Artillerie wordt vanaf nu gevoerd door luitenant-kolonel stafbrevethouder Erik Verstraelen. Die werd officieel aangesteld door kolonel-stafbrevethouder Lieven Geeraert, commandant van de gemotoriseerde brigade, in aanwezigheid van Generaal Thierry Vandeveld, chef van het Militair Huis van de Koning. Veel militaire hoogwaardigheidsbekleders van verschillende andere eenheden woonden de plechtigheid bij.

Bevelsoverdracht in Kamp van Brasschaat
De nieuwe korpscommandant luitenant-kolonel stafbrevethouder Erik Verstraelen (rechts) leidde na zijn aanstelling voor het eerst een officieel defilé

Erik Verstraelen krijgt de moeilijke taak om het Bataljon Artillerie verder uit te bouwen en, mede dank zij de input van nieuwe investeringen door de regering, optimaal operationeel te houden. Brasschaat blijft de officiële garnizoensgemeente van het Bataljon Artillerie. Daarom dat de Brasschaatse schepen voor militaire relaties Adinda Van Gerven (N-VA) tot slot van de officiële plechtigheid de nieuwe bevelvoerder van harte welkom heette. Zij benadrukte de goede verstandhouding tussen de gemeente en de militairen en de meerwaarde dat die optimale samenwerking met het korps voor de inwoners uit de regio brengt. Zij sprak de wens en de hoop uit dat die samenwerking verdergezet kan worden in de toekomst. Namens de gemeente werd de afscheidnemend korpscommandant door waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA) bedacht met een klein geschenk.

Bevelsoverdracht in Kamp van Brasschaat
Schepen Adinda Van Gerven verwelkomt de nieuwe korpscommandant en bedankte de vorige voor de fijne samenwerking.

Foto’s: © MLH

MLH

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet