Laatste nieuws:
Betere inning verkeersboetes voor meer verkeersveiligheid

Betere inning verkeersboetes voor meer verkeersveiligheid

Minister van Justitie, Koen Geens, Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon en Minister van Mobiliteit, François Bellot, stelden vandaag in Brussel het ‘Crossborder’-project voor. Dit betreft een samenwerking tussen de FOD justitie, de Federale Politie en de FOD mobiliteit dat zal zorgen voor een vlottere inning van verkeersboetes.

De krachtlijnen van het project
Omdat de voorstellen tot onmiddellijke inning, de voorstellen tot minnelijke schikking, de bevelen tot betalen en alle overige documenten via een geautomatiseerde verzending zullen gebeuren, zal dit voor de parketten resulteren in een verminderde werklast. Dankzij dit project zullen de politie, de parketten en de politierechtbanken zich kunnen focussen op hun kerntaken, met name de vaststelling en de vervolging.

Een aangepast proces-verbaal zal vanaf 1 juli 2017 naar de buitenlandse verkeersovertreders gestuurd worden. Het betreft hier in eerste instantie overtreders uit Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco die een kopie zullen krijgen van het pv vertaald in hun landstaal. Daarvoor is een samenwerking met de nationale DIV instanties belangrijk.

De Belgische en de buitenlandse overtreders zullen voor al hun vragen met betrekking tot de opgelopen verkeersboetes doorverwezen worden naar de website en naar het gecentraliseerde en gespecialiseerde callcenter. De website zal kunnen worden geraadpleegd in 4 talen: www.verkeersboeten.be (Nederlands), www.amendestoutieres.be (Frans), www.trafficfines.be (Engels) en www.verkehrsstrafen.be (Duits). Het callcenter kan alle weekdagen tijdens de kantooruren telefonisch gecontacteerd worden op: + 32 2 278 55 60. Al deze communicatietools zullen beheerd worden door Bpost.

Vanaf 3 juli 2017 zullen de betrokken burgers hun verkeersboete online kunnen betalen aan de hand van hun pv-nummer en de datum van de overtreding.

Het bedrag van de voorstellen tot minnelijke schikking wordt verhoogd met 33%.

Bron en foto: PZ Grens

JH

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us