Laatste nieuws:
Bescherm onze ouderen en risicogroepen

Bescherm onze ouderen en risicogroepen

Net als op veel andere plaatsen, neemt het aantal coronabesmettingen in Wuustwezel weer toe. De afgelopen periode registreerden we tien nieuwe besmettingen in onze gemeente en deze situeren zich voornamelijk bij inwoners jonger dan 60 jaar.

Om te vermijden dat het virus de komende dagen en weken de sprong maakt naar de oudere generaties en andere risicogroepen, vragen we van iedereen extra aandacht voor de zes gouden regels. Waarom? De kans op zware ziekte en een ziekenhuisopname na een besmetting stijgt jammer genoeg met de leeftijd. Wanneer we de 10 besmettingen in verhouding brengen tot ons inwonersaantal, dan geldt voor onze gemeente momenteel een besmettingscijfer van 47,1 op 100.000 inwoners. Hiermee zitten we ruim boven de alarmdrempel van 20.

Meer testen, meer besmettingen

De grote stijging in aantal besmettingen hangt sterk samen met het hoge aantal coronatesten die momenteel dagelijks worden afgenomen. Het aantal positieve testen bedraagt 7,7%. Paniek is dus niet nodig, waakzaamheid en extra discipline des te meer.

Leeftijdscategorieën

De nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen, situeren zich zeer opvallend in de jongere leeftijdscategorieën:
0 tussen 0 en 10 jaar
2 tussen 11 en 20 jaar
3 tussen 21 en 30 jaar
2 tussen 31 en 40 jaar
2 tussen 41 en 50 jaar
0 tussen 51 en 60 jaar
1 bij 60-plussers

Contactopvolging

Door de combinatie van Vlaamse en lokale contactopvolging proberen we de verspreiding van het virus zo kort mogelijk op te volgen. Clusterbesmettingen worden zo snel mogelijk gedetecteerd, waarna passende maatregelen volgen. Het strikt en correct naleven van de quarantaineregels is in elk geval essentieel voor besmette inwoners en mensen die als hoogrisico-contact aangeduid worden.

Zes gouden regels

Het volgen van de coronaregels vraagt een zware inspanning van iedereen, maar de noodzakelijke bescherming van ouderen en risicogroepen maken de noodzaak meer dan duidelijk. Door correct te handelen, vermijden we dat we het virus zich verspreidt bij ouderen en risicogroepen.

Hou het veilig voor jezelf en anderen, pas de zes gouden coronaregels strikt toe:

1. Was of ontsmet regelmatig je handen. Geef geen kus of hand bij begroeting.
2. Beperk je sociale contacten. De gezinsbubbel blijft beperkt tot je eigen huishouden en maximaal vijf vaste personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Ook binnen deze bubbel bewaar je best zoveel mogelijk afstand, maar is nauwer contact wel toegelaten. De gezinsbubbel geldt voor je hele gezin, niet per gezinslid. Eens je de keuze gemaakt hebt, moet je deze respecteren. De personen in je gezinsbubbel mogen niet wisselen.
3. Doe zoveel mogelijk in buitenlucht. Kan dat niet? Verlucht voldoende.
4. Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter.
5. Wees voorzichtig met mensen uit de risicogroep.
6. Draag een mondmasker op plaatsen waar risico is op besmetting.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook52
Facebook
Twitter