Laatste nieuws:
Walter Coppé - Data Protection Officer - AVG - GDPR

Trots op mijn beroep. Walter Coppé vertelt!

Veel mensen en bedrijven onderschatten internet en dan met name op het gebied van informatie-en persoonsbescherming. De eigenaar van een klein, lokaal bedrijf bijvoorbeeld denkt misschien: ‘Ach, wie ziet nu mijn bedrijf en gegevens? Buiten de gemeente kent niemand me.’ Hiermee internet onderschattend, want de www voor de naam van een website staat nog altijd voor: World Wide Web. Beveiliging van gegevens is dus cruciaal en bij het nalaten ervan kunnen hoge boetes worden uitgedeeld.

Geen specifiek beroep voor ogen

Walter Coppé had eigenlijk nooit een specifiek beroep voor ogen. “Mijn vader zei altijd: ‘Zorg dat je verder studeert!’ “, vertelt Walter. “Ik koos voor een algemene studie, namelijk: bedrijfsadministratie. Tijdens mijn studie solliciteerde ik bij een bedrijf in Nederland, dat leverde aan het leger en begon bij de exportdienst. Ik werd exportmanager, de persoon tussen de Belgische fabriek en de Franse commerciële dienst en daarnaast studeerde ik nog steeds. Het was een baan met veel papierwerk, productieplanning en ook commercieel. Maar er waren andere opportuniteiten en na vier jaar solliciteerde ik verder en ging werken bij Rank Xerox.”

Verkopen

“Bij Rank Xerox leerde ik verkopen, omdat ik dacht dat dat moest. Verkopen kan iedereen, maar er zijn echter wel bepaalde technieken.
Er is slechts één woord dat je nodig hebt: PADACO. Dit staat voor:
– Prospect
– Approach
– Demonstration
– Account
– Close
– Order
Dit is ook de enige volgorde die werkt.”

After sales bij Renault

“Na zes maanden ontdekte ik dat ‘hard selling’ niet iets voor mij is. Ik ging weg en kwam terecht bij een familiaal bedrijf in keukenmaterialen. Die verkochten alles op dat gebied, van een vork tot industriële keuken en voedselbedeling. Ik had ideeën om mijn werk en het bedrijf te laten groeien, maar daar kwam geen reactie op. Dat was frustrerend. Ineens zag ik een vacature bij Renault, waar ze een gepassioneerde verkoper zochten. Niet voor auto’s, maar voor aftersales. Ik solliciteerde op die baan, maar eigenlijk meer uit frustratie vanwege het keukenbedrijf. Een week na mijn sollicitatie ging ik op gesprek en kon het contract meteen tekenen. Ik heb eerst met mijn vrouw overlegd, daarna getekend en ik werk er nog steeds.”

Data Protection Officer Benelux

“Ondertussen heb ik daar een heel parcours doorgewandeld en alle functies in het middenmanagement gedaan. Hierdoor was en ben ik de octopus van het bedrijf.
In 2012 en 2018 kreeg ik een burn-out. Na de tweede keer zei ik: ‘Nu moet het helemaal anders, ik wil nu doen wat ik wil, iets dat in mijn manier van werken past. Een job zonder die druk en stress.’ Mijn werkgevers zijn daarin meegegaan en ik werd ‘Data Protection Officer’ voor de Benelux. Ze vonden dat de ideale job voor mij. Deze job is in 2018 wereldwijd ontstaan, door een wetgeving die in voege trad.”

Algemene Verordening Gegevensbescherming

“Hier noemen we de General Data Protection Regulations de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat is het veilig stellen van de privacy, oftewel de verwerking van de persoonsgegevens en dat richt zich op bedrijven. Deze verordening zegt dat je de persoonsgegevens van mensen moet respecteren. Iemand moet dus geïnformeerd worden over wat er met zijn gegevens gebeurt. Elk bedrijf heeft de plicht dit volgens bepaalde methoden te doen, hier transparant over te communiceren, heeft een bepaalde registratieplicht en moet een datalek kunnen beheren. Want je dient rekening te houden met het feit dat er geen enkele afdeling binnen een bedrijf is, dat niet betrokken is bij persoonsgegevens! Bij 90% is dit niet in orde, enkel bij grotere bedrijven. Kleinere bedrijven realiseren zich niet dat ze op grote schaal opereren, maar het internet is wereldwijd.”

Adviserende en controlerende functie

“Ondertussen zijn de Europese wetten aangepast, onder andere over de cookie-instellingen die je elke keer te zien krijgt als je op een website komt. Ieder land heeft zijn privacy autoriteiten en in België is dat de GBA (Gegevens Beschermings Autoriteit). Die heeft een adviserende en controlerende functie. Nu bijvoorbeeld, met de coronapandemie, het Covid-Safe Ticket en de Covid-app waar de gegevens van miljoenen mensen in staan, die moeten zeer streng beveiligd worden. Daar staan de vaccinatiegegevens in en mensen die er geen bevoegdheid voor hebben mogen daar ook absoluut niet bij komen.”

Hoge boetes

“Eind vorig jaar ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben namelijk ook webdesigner en maak voor mensen, naast hun website, ook hun privacy statement en cookiebeleid, wat zich linkte aan mijn hoofdberoep. Zo kwam ik op het idee me daarin te specialiseren, zodat bedrijven me kunnen inhuren voor de GDPR. Daar moet je onpartijdig voor zijn, geen belangenconflicten hebben en op topmanagement niveau durven te praten. Als je GDPR niet in orde is, kun je zeer hoge boetes krijgen. Het is mijn taak om mensen in te laten zien, dat het allemaal in orde moet zijn en hen daarbij te helpen.”

Trots op mijn beroep

“Ik ben trots op mijn beroep, omdat je hierin bijdraagt aan het positieve in de wereld en het veiligstellen van ieders privacy in een digitale wereld en zo mensen kan behoeden voor zware gevolgen. Mensen beseffen niet dat die gevolgen dicht bij de deur zijn!”

www.wdcom360.be

NN