Laatste nieuws:
Bermen zijn van onschatbare waarde

“Bermen zijn van onschatbare waarde”

De gemeente Essen gaat voor een duurzaam bermbeheer. Dat doet het met een goed bermbeheerplan. Sandy Mutsaerts van de gemeentelijke groendienst en Wim Van den Bergh, voorzitter van de Essense MINA-raad vertellen over het belang van een goed bermbeheerplan. Alle wegbermen in Vlaanderen samen vertegenwoordigen een grotere oppervlakte dan alle erkende natuurgebieden. Gelet op de vele soorten planten, grassen, kruiden en insecten die in de vele kilometers bermen leven, is het belangrijk dat wegbeheerders er verstandig mee omspringen.

Dominante grassoorten

“De hoeveelheid stikstof (meststof) die via regen in de bermen komt, beïnvloedt sterk het aantal soorten planten dat er kan groeien”, legt Wim uit. “In Vlaanderen ligt de aanvoer gemiddeld op 25 kg stikstof per hectare per jaar, maar bij ons in de Noorderkempen loopt het op tot circa 40 kg per hectare. Vanaf 30 kg doen dominante grassoorten bloemen en kruiden uit de bermen verdwijnen. Om soortrijke bermen te creëren, moet je organisch materiaal afvoeren door één of twee keer te maaien.”

Bermbeheerplan

“In Essen werken wij met verschillende maaidata. We zien daar positieve resultaten van”, pikt Sandy in. “Sinds 1984 bepaalt het bermdecreet van de Vlaamse Overheid dat je niet mag maaien voor 15 juni en dat de tweede maaibeurt pas na 15 september mag plaatsvinden. In 2012 maakte Essen samen met Provincie Antwerpen een eerste lokaal bermbeheerplan op. Ondertussen evalueerden wij ons bermbeheer, wat resulteerde in een nieuw plan dat we sinds dit jaar volgen. Daarin is ook een goedgekeurde afwijking op het bermdecreet opgenomen. Sommige bermen mogen we vanaf 15 mei maaien om ruw beemdgras in te dijken.”

Insecten overleven

“Naast momenten waarop we mogen maaien, staan in het geactualiseerd plan richtlijnen rond maaihoogte, het gebruik van een ecologische maaier, manieren van afvoeren,…”, gaat Sandy verder. “We maaien in Essen bij de eerste beurt niet meer rond bomen. Door daar grassen te laten tieren, overleven insecten makkelijker. Met sluipwespen bestrijden we processierupsen op een natuurlijke manier. Allemaal zaken waarmee we de biodiversiteit in de bermen willen verhogen.

Ecologische maaier

“Het inzetten van een ecologische maaier is een goede zaak”, meent Wim. “De normaal gebruikte machines zuigen eitjes en larven van insecten op. Een ecologische maaier snijdt de beplanting iets anders af en zuigt minder krachtig. Om de schade voor insecten te beperken, stellen ze de minimale maaihoogte in op 10 cm. Bij brede bermen van meer dan twee meter kan je eerst alleen het voorste deel maaien. Dat is van belang voor verkeersveiligheid, maar ook interessant voor veel plantensoorten. Door het achterste deel van de berm pas in het najaar te maaien, vergroot je de overlevingskansen van insecten. In Essen zijn bermen meestal iets te smal om gefaseerd te maaien, maar waar het wel kon, merk je al een verbetering. Daar komen al meer soorten planten, kruiden en insecten voor.”

Opvallende bermfiguren

“Binnenkort zullen langs Essense wegen opmerkelijke bermbeestjes opduiken”, lacht Sandy. “Langs autosnelwegen zie je soms grote groene doorkijkbrillen naar de bermen gericht. Wij kozen voor vlinders, libellen en uilen om de biodiversiteit in de bermen onder de aandacht te brengen. Iedereen in Essen kan helpen aan een goed bermbeheer. Via de acties van Mooimakers om zwerfvuil te ruimen, houden we bermen afvalvrij. Dat is goed voor de natuur, maar zorgt er ook voor dat er geen afval in onze maaimachines belandt. Soms moet de gemeente een herstelvordering uitschrijven om bermschade te herstellen. Dan leggen we op om bermen terug in te zaaien met een bloemenmengsel.”

Werkgroep Essense bermen

“Ik zette me enkele jaren mee in voor bermbeheer in Essen. Een taak die de werkgroep Essense bermen verder zet, met mooie resultaten tot gevolg”, geeft Wim mee. “De gemeente apprecieert de inzet van de werkgroep. Iedereen die voor de groendienst werkt, zowel in het gemeentehuis als alle externe partners en vrijwilligers, doen hun best om het mooie groen in onze gemeente te behouden én te verbeteren. Daar draagt het bermbeheerplan zeker toe bij”, besluit Sandy.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook93
Facebook
Twitter