Laatste nieuws:
Beleid in laatste rechte lijn

Beleid in laatste rechte lijn

De gemeente Essen gaat met een gezonde portefeuille het laatste jaar in van de legislatuur. De voorbije periode werden de schulden meer dan gehalveerd, van ruim 18 miljoen euro naar 7,3 miljoen euro. On 2018 plant de gemeente nog voor bijna 5 miljoen euro investeringen.

Schulden gehalveerd
De gemeenteraad van Essen keurde eind december het budget voor 2018 goed. Dankzij een spectaculaire schuldsanering moet de gemeente Essen per jaar 926.363 euro minder afbetalen dan vijf jaar geleden. Minder betalen aan de banken betekent dat Essen de volgende jaren kan blijven investeren.

Grote projecten zijn al beëindigd of nog in volle uitvoering. Denken we maar aan het fietspad langs de Nieuwmoersesteenweg, de herinrichting van Den Berg, Dreef en Over d’Aa, de omvorming van onze begraafplaatsen en de bouw van het nieuwe lokaal dienstencentrum (LDC) in de Nollekensstraat.

Gemeente voert snelheidszones in
Ook in dit laatste beleidsjaar blijft de gemeente volop investeren, voornamelijk in verkeersveiligheid en -infrastructuur. Zo zal Essen in de loop van 2018 snelheidszones invoeren. De maximaal toegelaten snelheid in de woonwijken daalt naar 30 km/u. Wildert komt als eerste aan de beurt, waarna ook andere wijken zullen volgen. Binnenkort starten we hierover een informatiecampagne. De gemeente heeft alvast 125.000 euro uitgetrokken voor het project.

Roodlichtcamera
Het verkeerslicht in Essen-Hoek wordt dit jaar uitgerust met een roodlichtcamera (75.000 euro). Weggebruikers die het stoplicht blijven negeren, roepen we zo een halt toe. In samenwerking met het Vlaamse Gewest maken we twee kruispunten aan de Ringweg (Watermolenstraat en Spijker-Nieuwmoersesteenweg) conflictvrij. Verder gaat de gemeente in 2018 kruispunten in het Woonbos Wildert verhogen om daar de snelheid terug te dringen (200.000 euro), bijkomende verkeerstellingen uitvoeren en een mobiliteitsrapport bestellen voor het centrum van Essen (25.000 euro).

Voet- en fietspaden
De zwakke weggebruiker blijft centraal staan. Op meerdere plaatsen worden voet- en fietspaden structureel verbeterd. Voor de vernieuwing van de fietspaden Beyleboske, Beekdalpad, Speenkruidpad en De Vondert trekt de gemeente bijkomend 250.000 euro uit. Ook het fietspad Spillebeek wordt nog dit jaar aanbesteed, waardoor Essen de kaap van 5 kilometer extra fietsverbinding vlotjes rondt. Naar diefstalpreventie toe, krijgen de fietsenstallingen aan de treinstations van Wildert en Essen camerabewaking (35.000 euro).

Landelijk en open karakter
Terwijl de nieuwe begraafparken van Hoek, Centrum en Wildert volop vorm krijgen, versterkt de gemeente ook elders het open en duurzaam karakter van Essen. Zo investeert het beleid in ‘inkompoorten’ met bebloeming en landschapsherstelprojecten (49.000 euro). Tegen de zomer plannen we de opening van het Stoerwoud (70.000 euro), een avontuurlijke speeltuin aan de Oude Pastorij. Dit voorjaar start eveneens de langverwachte restauratie van de spoorwegloods, waarvoor de gemeente bijna 4 miljoen euro aan erfgoedsubsidies wist binnen te halen.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us