Laatste nieuws:
Bekijk het beheerplan voor de Kalmthoutse Heide

Bekijk het beheerplan voor de Kalmthoutse Heide

Naar aanleiding van de brand in mei 2011 is er een nieuw beheerplan voor de Kalmthoutse Heide opgemaakt. Die brand vraagt heel wat herstelmaatregelen, maar ook een nieuwe visie op de inrichting van het terrein in functie van brandpreventie. Er zijn ook nieuwe natuurdoelen of instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden in Vlaanderen, waaronder ook de Kalmthoutse Heide. Die doelen worden omgezet in concrete beheermaatregelen. En door de aankoop van deelgebied Mont Noir, dat nu tot het natuurreservaat behoort, moesten ook daarvoor beheermaatregelen worden uitgewerkt.

De Kalmthoutse Heide behoort tot de topnatuurgebieden in Vlaanderen. Jammer genoeg is de kwaliteit van de meeste habitats er niet zo goed. Bovendien heeft een groot heidegebied van nature een dynamisch karakter. Het beheer moet enerzijds voldoende concreet zijn maar anderzijds de mogelijkheid geven om soepel in te spelen op onverwachte evoluties. Het beheerplan bestaat uit drie grote onderdelen. Een eerste deel beschrijft gedetailleerd de aanwezige natuurwaarden. Vervolgens wordt de visie voor het gebied opgesteld. En tot slot wordt concreet weergegeven waar er welk beheer uitgevoerd wordt in de komende 24 jaar.

Je kan het beheerplan van 26 maart tot en met 25 april 2018 komen inkijken bij de milieudienst in het gemeentehuis van Kalmthout, Kerkeneind 13 (tijdens de openingsuren) of in De Vroente, Putsesteenweg 129 van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 17 uur. Je vindt het ook digitaal op www.kalmthout.be/beheerplan.

Tijdens de consultatieperiode kan je opmerkingen en/of bezwaren richten aan Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen Antwerpen, voor Tim Audenaert, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen. Of via tim.audenaert@vlaanderen.be.

Op dinsdag 27 maart van 19 tot 21 uur is er een info-avond in De Vroente waarop het nieuwe beheerplan wordt voorgesteld. Er is ruimte om vragen te stellen.

INFO: veerle.mees@vlaanderen.be, 03 620 18 40

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook11
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us