Laatste nieuws:
Retap Store - hervulbare kraanwater waterflessen, voor thuis en onderweg. Voor particulieren en bedrijven.
Bekendmaking van een vergunningsaanvraag

Bekendmaking van een vergunningsaanvraag

BEKENDMAKING VAN EEN VERGUNNINGSAANVRAAG VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN
INRICHTING MET IONISERENDE STRALINGEN KLASSE II

(dossier M2017-1)

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door het federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) een besluit werd genomen inzake de aanvraag van Weld & Material Inspection bvba wonende/gevestigd te Sparrenlaan 9, 2980 Zoersel om op het/de percelen gelegen Vaartkant Rechts 2 unit12D in de gemeente, kadastraal bekend als (afd. 4) sectie D 387 P (deel), een inrichting te exploiteren
met als voorwerp:

ioniserende stralingen klasse II: opslagplaats voor radioactieve materialen

De beslissing met bijlage ligt gedurende de periode van 10 mei 2017 tot 9 juni 2017, 11 uur ter inzage van
het publiek bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur.
Elke werkdag van 9 tot 12u en op maandagavond van 18u tot 20u.

Beroep kan worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 20 juli
2001.

opslagplaats radioactieve materialen – Vaartkant Rechts 2 unit 12D

Te Brecht, 9 mei 2017.

burgemeester Luc Aerts

Bron en foto: gemeente Brecht

LL

Facebook0
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us
Deel dit bericht
RSS