Laatste nieuws:
Bekendmaking lijst van gezworenen voor het Hof van Assisen 2021

Bekendmaking: lijst van gezworenen voor het Hof van Assisen 2021

Om de vier jaar wordt de lijst van gezworenen uit onze gemeente overgemaakt aan het Hof van Assisen. Als u op de lijst van gezworenen staat, kan u de vier volgende jaren worden opgeroepen om als jurylid te zetelen bij een Hof van Assisen.

Hoe wordt de lijst opgemaakt?

De opmaak van de lijst gebeurt via openbare loting. Daarbij trekt de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, een nummer dat bestaat uit twee cijfers. Op basis van de vorige kiezerslijst komen alle Belgen die een kiesnummer hadden dat eindigt op deze twee cijfers en die tussen de 28 en 65 jaar oud zijn op 1 januari 2021, in aanmerking als kandidaat voor de lijst van gezworenen. Indien u uitgeloot wordt, ontvangt u per post een witte kaart met begeleidende brief. U vult de kaart aan de achterzijde in en ondertekent ze op de voorzijde. Daarna stuurt u ze naar de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur in de bijgevoegde envelop. Frankeren is niet nodig.

Sommige mensen zijn vrijgesteld

Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen, laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorbereidende lijst van gezworen weg:
-Zij die niet kunnen lezen of schrijven
-Zij die de taal niet begrijpen die tijdens het assisenproces gebruikt wordt
-Zij die een politiek mandaat bekleden
-Zij die behoren tot bepaalde beroepscategorieën (bv. magistraten, leden van de Raad van State, provinciegouverneurs)
-Bekleders van erediensten
-Militairen in actieve dienst

Op woensdag 27 januari 2021 om 10.00 uur vindt de openbare loting plaats in de schepenzaal van het gemeentehuis, Heuvelplein 23. De burgemeester, Gaston Van Tichelt, wordt bijgestaan door schepenen Brigitte Quick en Brigitte Van Aert.

Meer info:

https://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/brochures/NL/14-Het%20hof%20van%20assisen.pdf

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook13
Facebook
Twitter